Ezekiel 4

29. 03. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Ezekiel 4”.

1 »A ti, sine čovječji, uzmi sebi opeku i postavi je preda se, pa nacrtaj na njoj grad Jeruzalem. 2 I postavi oko njega opsadu, i sagradi prema njemu utvrdu, i podigni oko njega nasip, i postavi prema njemu tabor, i razmjesti prema njemu zidodere sve uokolo. 3 Ti onda uzmi željeznu ploču i postavi je kao željezni zid između sebe i grada, te upravi k njemu lice svoje da bude pod opsadom; tako ćeš ga opsjesti. To neka bude znak domu Izraelovu. 4 Ti zatim legni na svoju lijevu stranu i metni na nju bezakonje doma Izraelova; nosit ćeš njihovo bezakonje onaj broj dana koliko budeš ležao na njoj. 5 Jer ja sam na te navalio godine bezakonja njihova prema broju dana — tri stotine i devedeset dana; toliko ćeš nositi bezakonje doma Izraelova. 6 A kad to završiš, leći ćeš ponovo, ali na svoju desnu stranu, i nosit ćeš bezakonje doma Judina četrdeset dana; dajem ti po dan za svaku godinu. 7 Onda upravi lice svoje prema opsadi Jeruzalema te, razgolivši mišicu svoju, prorokuj protiv njega. 8 I gle, svezat ću te užetima da se ne mogneš okrenuti s jedne strane na drugu dok ne navršiš dane svoje opsade. 9 A ti sebi uzmi pšenice i ječma i boba i leće i prosa i raži, i stavi to u jednu posudu pa od toga sebi pripravi kruh. Jest ćeš ga prema broju dana koliko ti budeš ležao na svojoj strani — tri stotine i devedeset dana. 10 A jelo tvoje što ćeš ga jesti bit će težinom dvadeset šekela na dan; jest ćeš ga s vremena na vrijeme. 11 I vodu ćeš piti na mjeru — šestinu hina; pit ćeš je s vremena na vrijeme. 12 I jest ćeš to kao ječmenu pogaču; a ispeci je na ljudskim izmetinama njima naoči.« 13 I reče Gospod: »Tako će sinovi Izraelovi jesti svoj nečisti kruh među narodima kamo ću ih razagnati.« 14 Nato rekoh: »Ah, Gospodine Gospode! Gle, moja duša nije onečišćena, jer od mladosti svoje pa dosad nisam jeo ono što je uginulo ili što je zvjerad rastrgla, niti je u usta moja ušlo meso nečisto.« 15 Tada mi on reče: »Gledaj, dajem ti kravlju balegu mjesto ljudskih izmetina da na njoj sebi pripraviš kruh.« 16 I reče mi: »Sine čovječji, ja ću, evo, Jeruzalemu prekinuti opskrbu kruhom. I jest će kruh na mjeru i u brizi, i pit će vodu na mjeru i sa strepnjom, 17 da bi oskudijevali kruhom i vodom i grozili se jedan nad drugim i trunuli u bezakonju svojemu.«