Ezekiel 40

4. 05. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Ezekiel 40”.

1 Dvadeset i pete godine našega sužanjstva, početkom godine, desetoga dana u mjesecu, četrnaest godina nakon što grad bijaše zauzet, upravo toga dana spusti se na me ruka Gospodnja i odvede me onamo. 2 U viđenjima Božjim odvede me u zemlju Izraelovu i postavi me na goru veoma visoku; a na njoj, s juga, nešto kao izgrađen grad. 3 I odvede me onamo, kad gle: čovjek, kojemu izgled bijaše kao izgled mjedi, s lanenom vrpcom i mjeračkom trskom u ruci svojoj; i stajaše on na dverima. 4 I taj mi čovjek progovori: »Sine čovječji, očima svojim gledaj i ušima svojim slušaj i k srcu svojem uzmi sve što ću ti ja pokazati, jer si ovamo doveden da ti pokažem. Objavi domu Izraelovu sve što ti budeš vidio.« 5 I gle, izvana bijaše zid, sve uokolo Doma, a u ruci onoga čovjeka mjeračka trska od šest lakata, od kojih svaki bijaše lakat i podlanicu. On dakle izmjeri širinu građevine — jedna trska; zatim visinu — jedna trska. 6 Onda dođe na dveri što bijahu okrenute prema istoku; i uspe se uza stube njihove i izmjeri prag dveri: širina — jedna trska; potom drugi prag: širina — jedna trska. 7 I svaka izba bijaše jednu trsku duga i jednu trsku široka, a između izbi bijaše razmak od pet lakata; i prag dveri kod trijema na unutrašnjim dverima bio je jednu trsku. 8 Izmjeri i trijem na unutrašnjim dverima — jedna trska. 9 Potom izmjeri trijem na dverima — osam lakata, a stupovi njegovi — dva lakta; a trijem na dverima bio je iznutra. 10 Na dverima prema istoku bijahu pak tri izbe s jedne i tri s druge strane; sve tri bijahu istih mjera. I stupovi s jedne i s druge strane bijahu istih mjera. 11 Zatim izmjeri širinu ulaza u dveri — deset lakata, a duljina dveri — trinaest lakata. 12 A ispred izbi bijaše pregrada od jednog lakta s jedne i pregrada od jednog lakta s druge strane; izbe pak bijahu od šest lakata s jedne i od šest lakata s druge strane. 13 Potom izmjeri dveri s krova jedne izbe do krova druge: širina bijaše dvadeset i pet lakata, ulaz nasuprot ulaza. 14 I načini stupove — šezdeset lakata; a predvorje sve uokolo dveri protezalo se do stupa. 15 S pročelja ulaznih dveri do pročelja trijema na unutrašnjim dverima bijaše pak pedeset lakata. 16 A na izbama i na njihovim stupovima bijahu uzani prozori s unutrašnje strane dveri, sve uokolo, a tako i u trijemu. I prozori bijahu iznutra, sve uokolo. A na svakom stupu bijahu palme. 17 Zatim me povede u vanjsko predvorje, i gle: bijahu ondje sobe i pločnik načinjen sve uokolo predvorja; trideset soba gledalo je na pločnik. 18 A pločnik bijaše sa svake strane dveri, podudarajući se s duljinom dveri; bio je to donji pločnik. 19 Ontada izmjeri širinu od pročelja donjih dveri do pročelja unutrašnjeg predvorja, s vanjske strane — stotinu lakata na istok i na sjever. 20 A dverima vanjskoga predvorja, što su okrenute prema sjeveru, izmjeri duljinu njihovu i širinu njihovu. 21 I u njih bijahu tri izbe s jedne i tri s druge strane, a njihovi stupovi i trijemovi njihovi bijahu istih mjera kao prve dveri: duljina im pedeset lakata, a širina dvadeset i pet lakata. 22 A njihovi prozori i njihovi trijemovi i njihove palme bijahu istih mjera kao dveri što su okrenute prema istoku; i k njima se uspinjalo uz sedam stuba, a njihov trijem bijaše ispred njih. 23 A dveri unutrašnjeg predvorja bijahu nasuprot sjevernih dveri, kao i istočne dveri. I on izmjeri od dveri do dveri — stotinu lakata. 24 Potom me povede prema jugu; kad gle, prema jugu bijahu dveri. I on izmjeri njihove stupove i trijemove njihove prema tim istim mjerama. 25 I one i njihovi trijemovi imahu prozore sve uokolo, kao što bijahu oni prozori; duljina bijaše pedeset lakata, a širina dvadeset i pet lakata. 26 I k njima je vodilo sedam stuba, a njihovi trijemovi bijahu ispred njih; i imala su na svojim stupovima jednu palmu s jedne strane i jednu s druge strane. 27 I dveri od unutrašnjeg predvorja bijahu prema jugu; i on izmjeri od tih dveri do dveri prema jugu — stotinu lakata. 28 Zatim me na južne dveri uvede u unutrašnje predvorje; i izmjeri južne dveri prema tim istim mjerama. 29 I izbe njihove i stupovi njihovi i trijemovi njihovi bijahu prema tim istim mjerama. A na njima i na trijemovima njihovim bijahu prozori sve uokolo. Duljina bijaše pedeset lakata, a širina dvadeset i pet lakata. 30 Sve uokolo bijahu pak trijemovi, duljine dvadeset i pet lakata, a širine pet lakata. 31 A trijemovi im bijahu prema vanjskom predvorju; i na njihovim stupovima bijahu palme, a stubište njihovo imalo je osam stuba. 32 Zatim me povede u unutrašnje predvorje prema istoku; i on izmjeri dveri prema onim istim mjerama. 33 I izbe njihove i stupovi njihovi i trijemovi njihovi bijahu prema onim istim mjerama. A na njima i na trijemovima njihovim bijahu prozori sve uokolo. Duljina bijaše pedeset lakata, a širina dvadeset i pet lakata. 34 Trijemovi im pak bijahu prema vanjskom predvorju; i na njihovim stupovima bijahu palme s jedne i s druge strane, a stubište njihovo imalo je osam stuba. 35 Zatim me povede k sjevernim dverima i izmjeri ih prema onim istim mjerama; 36 izbe njihove, stupove njihove i trijemove njihove. A na njima bijahu prozori sve uokolo. Duljina bijaše pedeset lakata, a širina dvadeset i pet lakata. 37 Stupovi im pak bijahu prema vanjskom predvorju; i na njihovim stupovima bijahu palme s jedne i s druge strane, a stubište njihovo imalo je osam stuba. 38 Uza stupove od dveri bijahu pak sobe i ulazi njihovi. Ondje su prali paljenice. 39 A u trijemu dveri bijahu dva stola s jedne i dva stola s druge strane da se na njima kolju paljenice i okajnice i naknadnice. 40 A s vanjske strane kako se uzlazi na ulaz sjevernih dveri bijahu dva stola; i s druge strane, što je prema trijemu dveri, bijahu dva stola. 41 Četiri stola bijahu s jedne, a četiri stola s druge strane, uz dveri; osam stolova na kojima su klali žrtve. 42 Bijahu tamo i četiri stola od klesanoga kamena za paljenice, duljine jedan i pol lakat i širine jedan i pol lakat, a visine jedan lakat. Na njih su pak stavljali pribor kojim su klali paljenice i žrtve. 43 I unutra bijahu kuke, za jednu širinu dlana, pričvršćene sve uokolo. A na stolove se stavljalo meso od prinesenoga. 44 A izvan unutrašnjih dveri, u unutrašnjem predvorju, bile su sobe za pjevače, od kojih jedna bijaše sa strane sjevernih dveri, a okrenuta prema jugu, a jedna sa strane istočnih dveri, okrenuta prema sjeveru. 45 Tada mi on progovori: »Ova soba što je okrenuta prema jugu određena je za svećenike koji vode brigu o Domu. 46 A soba što je okrenuta prema sjeveru određena je za svećenike koji vode brigu o žrtveniku. To su sinovi Cadokovi, od sinova Levijevih, koji pristupaju Gospodu da mu služe.« 47 Onda izmjeri predvorje: duljina bijaše stotinu lakata i širina bijaše stotinu lakata — četvorina; a pred Domom bijaše žrtvenik. 48 Zatim me povede k trijemu Doma pa izmjeri svaki stup trijema: bijaše pet lakata s jedne i pet lakata s druge strane; a širina dveri bijaše tri lakta s jedne i tri lakta s druge strane. 49 Duljina trijema bila je dvadeset lakata, a širina jedanaest lakata. A na stubama kojima se uzlazilo u nj bili su stupovi uz dovratnike, jedan s jedne i jedan s druge strane.