Ezekiel 42

6. 05. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Ezekiel 42”.

1 Onda me izvede u vanjsko predvorje, putem prema sjeveru; i dovede me u sobu koja bijaše nasuprot odijeljenom prostoru i koja bijaše nasuprot građevini prema sjeveru. 2 S pročelja, koje bijaše duljine stotinu lakata a širine pedeset lakata, bila su sjeverna vrata. 3 Nasuprot dvadeset lakata, koliko bijaše za unutrašnje predvorje, i nasuprot pločniku, koji bijaše dio vanjskoga predvorja, bijaše hodnik usuprot hodniku na tri kata. 4 A pred sobama bijaše prolaz prema unutrašnjosti, širine deset lakata, s prilazom od jedan lakat; a vrata im bijahu prema sjeveru. 5 Gornje pak sobe bijahu kraće, jer su hodnici više prostora uzimali od njih nego od donjih i srednjih u građevini. 6 One naime bijahu u tri kata, ali nisu imale stupova kao što su stupovi u predvorju. Zato su gornje sobe bile uže od donjih i srednjih od zemlje. 7 A zid koji je bio izvana usporedo sa sobama, prema vanjskom predvorju, ispred soba, njemu duljina bijaše pedeset lakata. 8 Jer duljina soba koje bijahu u vanjskom predvorju bijaše pedeset lakata, a onih, eno, pred svetištem stotinu lakata. 9 A ispod tih soba bijaše ulaz s istoka za onoga koji bi u njih ulazio iz vanjskog predvorja. 10 Po širini zida predvorja prema istoku, nasuprot odijeljenom prostoru i nasuprot građevini, bijahu sobe. 11 A put pred njima bijaše izgledom nalik sobama što su bile prema sjeveru — kakva im duljina, takva im širina; i svi njihovi izlazi, kao i ulazi njihovi, bijahu prema njihovu uzorku. 12 Poput ulazā u sobe što su prema jugu, bijaše i ulaz na početku puta, puta prȁvo ispred zida prema istoku, za onoga koji bi u njih ulazio. 13 I reče mi: »Sjeverne sobe i južne sobe, koje su nasuprot odijeljenom prostoru, to su svete sobe gdje svećenici koji pristupaju Gospodu blaguju najsvetije prinose. Tamo će ostavljati najsvetije prinose, te prinosnice i okajnice i naknadnice — jer to mjesto je sveto. 14 A kad svećenici budu ulazili, neće izlaziti iz svete sobe u vanjsko predvorje, nego će ondje ostavljati haljine svoje u kojima su služili — jer one su svete. Odjenut će dakle druge haljine; tek tada će moći pristupiti onome što je za puk.« 15 Pa kad on završi s mjerenjem unutrašnjosti Doma, izvede me put dveri što su okrenute prema istoku i izmjeri ga sve uokolo. 16 Mjeračkom trskom izmjeri istočnu stranu: bijaše pet stotina trski, mjeračkom trskom uokolo. 17 Izmjeri sjevernu stranu: pet stotina trski, mjeračkom trskom uokolo. 18 Izmjeri južnu stranu: pet stotina trski, mjeračkom trskom. 19 Okrenu se na zapadnu stranu i izmjeri: pet stotina trski, mjeračkom trskom. 20 Izmjeri ga s četiri strane: imao je zid sve uokolo, duljine pet stotina lakata i širine pet stotina lakata, da razdvaja sveto od nesvetoga.