Ezekiel 43

7. 05. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Ezekiel 43”.

1 Potom me odvede k dverima, dverima što gledaju prema istoku. 2 I gle, slava Boga Izraelova dođe iz smjera istoka; a glas njegov bijaše kao šum voda mnogih, i zemlja se sjala od slave njegove. 3 A bijaše to kao pojavak viđenja što ga vidjeh, kao viđenje što ga vidjeh kad dođoh uništiti grad. Viđenja bijahu kao i viđenje što ga vidjeh na rijeci Kebaru. I ja padoh na lice svoje. 4 A slava Gospodnja uđe u Dom kroz dveri što su okrenute prema istoku. 5Tada me Duh podiže i odvede me u unutrašnje predvorje; i gle, slava Gospodnja ispuni Dom. 6 Tad začuh onoga koji mi govoraše iz Doma, dok je čovjek stajao kraj mene. 7 I reče mi: »Sine čovječji, ovo je mjesto prijestolja mojega i mjesto stopala nogu mojih, gdje ću prebivati posred sinova Izraelovih dovijeka. I dom Izraelov neće više oskvrnjivati moje sveto ime — ni oni ni kraljevi njihovi — bludničenjem svojim i truplima svojih kraljeva na svojim uzvišicama. 8 Kad svoj prag staviše do mojega praga i svoje dovratnike uz moje dovratnike te je samo zid bio između mene i njih, tad oskvrnuše moje sveto ime gnusobama svojim što ih počiniše. Zato ih zatrijeh u gnjevu svojemu. 9 Nek sad bludničenje svoje i trupla svojih kraljeva uklone daleko od mene — i prebivat ću sred njih dovijeka. 10 Ti, sine čovječji, pokaži domu Izraelovu ovaj Dom, da se postide svojih bezakonja. I neka mu izmjere razmjere. 11 Pa ako se postide zbog svega što su učinili, obznani im obličje Doma i raspored njegov, te izlaze njegove i ulaze njegove i sve obličje njegovo, i sve odredbe njegove i sva obličja njegova i sve zakone njegove. I zapiši to njima naoči, kako bi držali sve njegovo obličje i sve odredbe njegove i vršili ih. 12 Ovo je zakon za Dom: sve područje njegovo navrh gore, sve uokolo, bit će najsvetija svetinja. Eto, to je zakon za Dom.« 13 »A ovo su mjere žrtvenika u laktovima (lakat je lakat i podlanica): podnožje će dakle biti lakat visoko i lakat široko, a njegov obrub uokolo ruba njegova bit će jedan pedalj. A ovo je visina žrtvenika: 14 dakle, od podnožja na zemlji do donjega pojasa bit će dva lakta, a u širinu jedan lakat; i od manjega pojasa do većega pojasa bit će četiri lakta, a u širinu lakat. 15 A samo žrtvište bit će visoko četiri lakta; od žrtvišta će se pak uvis dizati četiri roga. 16 Žrtvište će pak biti dvanaest lakata dugo, dvanaest široko, četvorina na sve četiri strane njegove. 17 A pojas će biti četrnaest lakata dug i četrnaest širok na svoje četiri strane, s obrubom oko sebe od pola lakta. Podnožje će pak njegovo biti lakat sve uokolo, a njegove stube gledat će prema istoku.« 18 I reče mi: »Sine čovječji, ovako veli Gospodin Gospod: ‘Ovo su odredbe za žrtvenik u dan kad bude načinjen, da se na njemu prinose paljenice i da se po njemu škropi krvlju. 19 A levitskim svećenicima koji su od potomstva Cadokova, koji pristupaju k meni da mi služe’ riječ je Gospodina Gospoda, ‘dat ćeš junca za okajnicu. 20 Onda uzmi od njegove krvi i stavi je na četiri njegova roga i na četiri ugla pojasa i na obrub sve uokolo; tako ćeš ga očistiti i izvršiti pomirenje nad njim. 21 Zatim uzmi junca za okajnicu i spali ga na određenom mjestu Doma, izvan svetišta. 22 A drugi dan prinesi jarića bez mane kao okajnicu; i njime će očistiti žrtvenik kao što su očistili juncem. 23 Kad završiš s čišćenjem, prinesi junca bez mane i ovna iz stada bez mane. 24 I prinesi ih pred Gospodom, a svećenici neka na njih bace sol pa neka ih prinesu kao paljenicu Gospodu. 25 Tijekom sedam dana svaki ćeš dan zgotoviti jarca za okajnicu; neka zgotove i junca i ovna iz stada, oba bez mane. 26 Sedam će dana vršiti pomirenje nad žrtvenikom i čistiti ga; tako će ga posvetiti. 27 Pa kad se navrše tȋ dani, dogodit će se da će od osmoga dana pa nadalje svećenici prinositi na žrtveniku vaše paljenice i vaše pomirnice; i ja ću vas prihvatiti’, riječ je Gospodina Gospoda.«