Ezekiel 46

10. 05. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Ezekiel 46”.

1 Ovako veli Gospodin Gospod: »Dveri unutrašnjeg predvorja koje gledaju na istok bit će zatvorene šest radnih dana, a u dan subotnji bit će otvorene; i u dan mlađaka neka budu otvorene. 2 A knez će ući kroz trijem dveri izvana i stati kod dovratnika dveri. Tada će svećenici zgotoviti njegovu paljenicu i njegove pomirnice, a on će se pokloniti na pragu dveri i izaći; ali dveri se neće zatvarati do večeri. 3 I puk zemaljski klanjat će se pred Gospodomna ulazu u te dveri o subotama i mlađacima. 4 A paljenica što će je knez u dan subotnji prinositi Gospodu bit će šest jaganjaca bez mane i ovan bez mane, 5 a prinosnica — efa po ovnu, zatim prinosnica za jaganjce — koliko bude mogao dati, te po hin ulja na svaku efu. 6 U dan mlađaka prinijet će pak junca bez mane te šest jaganjaca i ovna; i oni će biti bez mane. 7 Pribavit će i prinosnicu, efu po juncu i efu po ovnu, a po jaganjcima koliko bude mogao, te po hin ulja na svaku efu. 8 A kad knez bude ulazio, ući će kroz trijem dveri pa izaći istim putem. 9 A kad puk zemaljski o blagdanima bude dolazio pred Gospoda, tko uđe na sjeverne dveri da se pokloni, izaći će na južne dveri, a tko uđe na južne dveri, izaći će na sjeverne dveri; neće se vraćati na dveri na koje je ušao, nego će izaći na one nasuprot. 10 A knez će biti među njima; kad budu ulazili, ući će i on, a kad budu izlazili, izaći će i on. 11 I o svetkovinama i blagdanima prinosnica će biti efa po juncu i efa po ovnu, a po jaganjcima koliko tko bude mogao dati, te po hin ulja na svaku efu. 12 A kad knez bude prinosio Gospodu dragovoljnu paljenicu ili dragovoljnu pomirnicu, tada će se za nj otvoriti dveri što gledaju na istok, i on će prinijeti svoju paljenicu i svoje pomirnice kao što čini u dan subotnji. Zatim će izaći i, pošto izađe, dveri će se zatvoriti. 13 I svaki dan prinijet ćeš kao paljenicu Gospodu janje od godine bez mane; prinosit ćeš ga jutro za jutrom. 14 Jutro za jutrom prinosit ćeš uza nj i prinosnicu, šestinu efe i trećinu hina ulja, da se razvlaži fino brašno. Ta se prinosnica po vječnoj odredbi imasvagda prinositi Gospodu. 15 Tako će prinositi janje i prinosnicu i ulje jutro za jutrom kao svagdašnju paljenicu.«16 Ovako veli Gospodin Gospod: »Dadne li knez dar od svoje baštine kojemu od svojih sinova, to će pripasti njegovim sinovima; bit će to njihov posjed kao baština. 17 Ako pak dadne dar od svoje baštine jednom od svojih slugu, to će onda biti njegovo do godine oslobođenja; potom će to vratiti knezu. Njegova je baština samo za njegove sinove, samo njima pripada. 18 Knez pak ne smije uzimati od baštine puka protjerujuć’ ih s njihova posjeda; svojim će sinovima dati u baštinu od svojega posjeda, da se puk moj ne rasprši, svaki sa svojega posjeda.« 19 Zatim me odvede kroz ulaz, što je bio pokraj dveri, u svete sobe za svećenike što su gledale na sjever. I gle, tamo uz krajeve prema zapadu bijaše neko mjesto. 20 Tada mi reče: »Ovo je mjesto gdje će svećenici kuhati naknadnice i okajnice i gdje će peći prinosnice, kako ih ne bi iznosili u vanjsko predvorje te posvetili puk.« 21Onda me izvede u vanjsko predvorje i provede me kraj četiri ugla predvorja; i gle, u svakom uglu predvorja bijaše malo predvorje. 22 U ta četiri ugla predvorja bijahu zatvorena predvorja, četrdeset lakata u duljinu i trideset u širinu; sva četiri ugla bijahu istih mjera. 23 Uokolo njih pak bijaše red kamenova, uokolo njih četiri, a ispod redova sve uokolo bijahu načinjena ognjišta. 24 I reče mi: »To su kuhinje gdje će služnici Doma kuhati žrtve puka.«