Ezekiel 47

11. 05. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Ezekiel 47”.

1 Zatim me odvede natrag k vratima Doma. I gle, ispod praga Doma istjecala je voda prema istoku, jer je pročelje Doma bilo prema istoku. I voda je otjecala ispod desne strane Doma, južno od žrtvenika. 2 Potom me izvede na sjeverne dveri i provede me uokolo vanjskim putem prema vanjskim dverima što gledaju na istok. I gle, s desne strane curila je voda. 3 I kad čovjek s užetom u ruci svojoj izađe na istok, izmjeri tisuću lakata i prevede me preko vode; voda mi bijaše do gležanja. 4 Pa opet izmjeri tisuću lakata i prevede me preko vode; voda mi bijaše do koljenā. I opet izmjeri tisuću lakata i prevede me preko; voda mi bijaše do bokova. 5 Pa opet izmjeri tisuću lakata; nastade rijeka koju nisam mogao prijeći jer je voda nabujala, takva voda da je trebalo plivati, rijeka koju se nije moglo prijeći. 6 I reče mi: »Vidiš li, sine čovječji?« I odvede me i vrati me na obalu rijeke. 7 I kad se vratih, gle: na obali rijeke s jedne i s druge strane bijaše veoma mnogo stabala. 8 I reče mi: »Ova voda otječe u istočnu pokrajinu i spušta se u ravnicu pa utječe u more. Kad se ulije u more, voda će biti iscijeljena. 9 I dogodit će se da će svako živo biće što mili, kamo god rijeke dođu, oživjeti. I bit će veoma mnogo riba kad ove vode dođu onamo. Jer bit će iscijeljene, i kamo rijeka dođe, sve će živjeti. 10 I dogodit će se da će ribari stajati kraj njega; od En-Gedija pa do En-Eglaima bit će mjesta za razastiranje mreža. Njihovih će riba biti vrlo mnogo vrsta, kao riba u Velikome moru.11 A njegove močvare i bare njegove neće biti iscijeljene; ostat će za sol. 12 A uz rijeku, na njezinim obalama, s jedne i s druge strane rast će svakojaka stabla za jelo. Njihovo lišće neće uvenuti, i plodova njihovih ponestati neće. Svakog će mjeseca novim uroditi plodom jer im ta voda dotječe iz svetišta. I plod će njihov biti za jelo, a lišće njihovo za lijek.« 13 Ovako veli Gospodin Gospod: »Ovo su granice po kojima ćete zemlju razdijeliti u baštinu dvanaesterim plemenima Izraelovim: Josipu — dva dijela. 14 I vi ćete je primiti u baštinu — kako jedan, tako idrugi; jer se prisegoh da ću je dati ocima vašim, stoga će zemlja ova dopasti vama u baštinu. 15 A ovo će zemlji biti granica; na sjevernoj strani, od Velikoga mora put Hetlona do ulaza u Cedad: 16 Hamat, Berota, Sibraim (koji je između granice Damaska i granice Hamata), Hacar Ha-Tikon (koji je na hauranskoj granici). 17 Tako će granica od mora biti Hacar-Enan, granica Damaska, a sjeverno, prema sjeveru, granica Hamata. To je dakle sjeverna strana. 18 Istočnu ćete pak stranu izmjeriti između Haurana i Damaska, te između Gileada i zemlje Izraelove, uzJordan; od sjeverne granice do istočnoga mora. To je dakle istočna strana. 19 Južna će se pak strana prema jugu protezati od Tamara do Meripskih voda kod Kadeša, pa potokom prema Velikome moru. To je dakle južna strana prema jugu. 20 A zapadna strana bit će Veliko more, od južne granice do nasuprot ulazu u Hamat. To je zapadna strana. 21 Tako ćete si razdijeliti tu zemlju po plemenima Izraelovim. 22 I dogodit će se da ćete je razdijeliti ždrijebom u baštinu sebi i došljacima koji borave među vama, koji među vama djecu izrodiše. I oni će vam biti kao domorodci među sinovima Izraelovim; imat će s vama baštinu među plemenima Izraelovim. 23 I dogodit će se da ćete, ovisno u kojem plemenu došljak boravi, tamo mu dodijeliti baštinu njegovu«, riječ je Gospodina Gospoda.