Ezekiel 5

30. 03. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Ezekiel 5”.

1 »A ti, sine čovječji, uzmi sebi mač naoštren, uzmi ga sebi kao britvu brijačku i njime prođi po svojoj glavi i po bradi svojoj. Zatim uzmi sebi mjerila za težinu i razdijeli vlasi svoje. 2 Trećinu spali ognjem usred grada kad se navrše dani opsade, trećinu pak uzmi i sasijeci mačem oko njega, a trećinu baci u vjetar; jer ja ću za njima trgnuti mač. 3 Uzmi odande i mali broj vlasi i zaveži ih u skute haljine svoje. 4 Onda uzmi još od njih pa ih baci usred ognja i spali ih ognjem. Od njih će izbiti oganj na sav dom Izraelov.« 5 Ovako veli Gospodin Gospod: »Ovo je Jeruzalem; postavio sam ga usred narodā i zemalja oko njega. 6 Ali on se pobunio protiv mojih uredaba čineći opačinu više nego pogani, i protiv mojih odredaba buneći se više nego zemlje što su oko njega. Jer su prezreli moje uredbe i moje odredbe, i nisu hodili po njima.« 7 Stoga ovako veli Gospodin Gospod: »Budući da ste nagomilali više neposluha no pogani što su oko vas i niste hodili po mojim odredbama ni vršili moje uredbe, a niste ni činili po uredbama naroda što su oko vas«, 8 zato ovako veli Gospodin Gospod: »I ja ću, evo, i ja ću na te, i izvršit ću sudove usred tebe narodima naoči. 9 I zbog svih gnusoba tvojih učinit ću u tebi što još nisam činio niti ću ikada više takvo što činiti. 10 Zato će usred tebe očevi jesti sinove, a sinovi će jesti očeve svoje. I izvršit ću nad tobom sudove, i sav ću ostatak tvoj raspršiti u sve vjetrove. 11 Stoga, tako ja živ bio,« riječ je Gospodina Gospoda, »doista, zato što si oskvrnuo Svetište moje svakakvim svojim gnusobama i svakakvim svojim grozotama, zato ću i ja tebe zakinuti i oko se moje neće sažaliti pa ni ja neću tebe poštedjeti. 12 Trećina tvoja pomrijet će od kuge i usred tebe skončat će od gladi, trećina će pak pasti od mača oko tebe, a trećinu ću ja raspršiti u sve vjetrove i trgnuti mač za njima. 13 Tako će se okončati moj gnjev i pustit ću da na njima počine srdžba moja — i umirit ću se. I oni će znati da sam ja, Gospod, u revnosti svojoj govorio kad srdžbu svoju izvršim na njima. 14 I učinit ću od tebe pustoš i ruglo među narodima što su oko tebe na oči svih koji budu prolazili. 15 I bit ćeš ruglo i podsmijeh, pouka i užas narodima što su oko tebe kad na tebi izvršim sudove u gnjevu i jarosti i jarosnim prijekorima. Ja, Gospod, rekoh. 16 Kad na njih pustim opake strijele gladi, koje će im biti na propast i koje ću pustiti da vas uništim, tada ću pooštriti glad nad vama i prekinut ću vam opskrbu kruhom. 17 Pustit ću na vas i glad i divlje zvijeri, i one će te bez djece ostaviti. Kroza te će proći i kuga i krvoproliće, i mač ću na te dovesti. Ja, Gospod, rekoh.«