Ezekiel 6

31. 03. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Ezekiel 6”.

1 I dođe meni riječ Gospodnja govoreći: 2 »Sine čovječji, upravi lice svoje prema gorama Izraelovim i prorokuj protiv njih. 3 I reci: Gore Izraelove, čujte riječ Gospodina Gospoda. Ovako govori Gospodin Gospod gorama i brjegovima, klancima i dolinama: ‘Ja ću, evo, sam dovesti na vas mač i zatrt ću vaše uzvišice. 4 I opustjet će vaši žrtvenici, i vaši će se kadioni žrtvenici polomiti, a pobijene vaše pobacat ću pred vaše kumire. 5 I položit ću trupla sinova Izraelovih pred njihove kumire, i rasijat ću kosti vaše oko vaših žrtvenika. 6 Po svim vašim prebivalištima gradovi će biti opustošeni a uzvišice razorene, da bi žrtvenici vaši bili opustošeni i poharani, i kumiri vaši polomljeni i uklonjeni, i vaši kadioni žrtvenici oboreni, a djela vaša zbrisana. 7 I među vas će padati pobijeni, i znat ćete da sam ja Gospod. 8 Ali ću vam ostaviti ostatak, da imadnete među narodima onih koji će uteći maču kad se raspršite po zemljama. 9 Tada će se oni među vama koji uteknu spomenuti mene među narodima kamo budu odvedeni u sužanjstvo, kako su me skršili srcem svojim preljubničkim kad su se okrenuli od mene, i očima svojim kojima su se odavali bludništvu za kumirima svojim; i sami će sebi omrznuti zbog zala što ih počiniše svim gnusobama svojim. 10 I spoznat će da sam ja Gospod; nisam zalud govorio da ću im nanijeti ovo zlo.’« 11 Ovako veli Gospodin Gospod: »Pljesni svojom rukom i lupni nogom svojom; i reci: ‘Jao!’ — zbog svih strašnih gnusoba doma Izraelova, koji će pasti od mača, gladi i kuge. 12 Tko bude daleko, umrijet će od kuge, a tko bude blizu, od mača će pasti; a tko ostane i bude opkoljen, umrijet će od gladi. Tako ću dovršiti svoju srdžbu nad njima. 13 I spoznat ćete da sam ja Gospod kad im pobijeni njihovi budu među njihovim kumirima oko žrtvenika njihovih, na svakom visokom brdu, na svim vrhovima gora, te pod svakim zelenim drvetom i pod svakim lisnatim hrastom — na mjestima gdje su prinosili ugodan miris svim svojim kumirima. 14 I po svim prebivalištima njihovim ruku ću svoju ispružiti na njih, a zemlju pretvoriti u pustoš veću i od pustoši pustinje prema Dibli. I spoznat će da sam ja Gospod.«