Ezekiel 7

1. 04. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Ezekiel 7”.

1 I dođe meni riječ Gospodnja govoreći: 2 »A ti, sine čovječji, reci: Ovako veli Gospodin Gospod zemlji Izraelovoj: ‘Kraj! Dolazi kraj na četiri kuta zemlje. 3 Sad dođe kraj i na te. Pustit ću gnjev svoj i na te, i sudit ću ti po tvojim putovima; i navalit ću na te sve tvoje gnusobe. 4 I moje te oko neće požaliti niti ću te štedjeti, nego ću na te navaliti putove tvoje, i tvoje će gnusobe biti usred tebe. Tada ćete spoznati da sam ja Gospod.’« 5 Ovako veli Gospodin Gospod: »Nesreća, jedna nesreća, evo, dolazi. 6 Dolazi kraj, dolazi kraj! Ustao je na te; evo, dolazi! 7 Udes dođe na te, stanovniče zemlje. Došao je čas, blizu je dan — pomutnja je, a ne klicanje po gorama. 8 Sad ću doskora izliti jarost svoju na te i dovršiti na tebi svoj gnjev; i sudit ću ti prema putovima tvojim i navaliti na te sve tvoje gnusobe. 9 I moje te oko požaliti neće, i neću te štedjeti; platit ću ti prema putovima tvojim i tvoje će gnusobe biti usred tebe. Tada ćete spoznati da sam ja Gospod koji udara. 10 Evo dana, evo dolazi! Udes se rađa; štap procvjeta, obijest propupa. 11 Nasilje se podiže kao štap zloće. Nitko od njih neće ostati, ni od mnoštva njihova ni od gomile njihove; i neće za njima biti naricanja. 12 Dolazi čas, prispije dan. Tko kupuje, neka se ne raduje, a tko prodaje, neka ne tuguje; jer gnjev se izli na sve mnoštvo njihovo. 13 Jer tko proda, neće povratiti što je prodano, premda su obojica još živi. Jer viđenje se odnosi na sve mnoštvo njihovo, koje se neće vratiti; i nitko svoj život neće bezakonjem svojim osnažiti. 14 Zatrubiše u trube i spremiše sve, ali nitko ne krenu u boj, jer moj se gnjev izli na sve mnoštvo njihovo. 15 Vani mač, a unutra kuga i glad. Tko je u polju, od mača će poginuti, a tko je u gradu, proždrijet će ga glad i kuga. 16 Oni pak od njih koji uteknu, izbavit će se. I bit će po gorama kao golubovi iz dolina; svi će oni jecati, svatko zbog svojeg bezakonja. 17 Sve će ruke klonuti, i sva koljena postat će kao voda. 18 I pripasat će kostrijet, i užas će ih obuzeti; i na svim će licima biti stid, a na svim glavama njihovim plješa. 19 Srebro svoje pobacat će na ulice, a zlato njihovo postat će nečistim. Njihovo srebro i zlato njihovo neće ih moći izbaviti u dan bijesa Gospodnjega. Duše svoje neće nasititi ni utrobe svoje napuniti, jer će im bezakonje njihovo biti na spoticaj. 20 A diku svog nakita, njega postavi kao ponos; ali oni u njemu načiniše likove svojih grozota, gnusoba svojih. Zato im ga obratih u nečist. 21 I dat ću ga kao lovinu u ruke tuđinaca, i kao plijen u ruke zlotvora zemaljskih; i oni će ga oskvrnuti. 22 I okrenut ću od njih lice svoje, a oni će oskvrnuti moje skrovište; jer razbojnici će ući u nj i oskvrnuti ga. 23 Načini lance, jer zemlja je puna krvnih čina, a gradovi su puni nasilja. 24 Zato ću dovesti najgore narode da zaposjednu njihove domove; i prekinut ću uznositost moćnikā, i svetišta njihova bit će oskvrnuta. 25 Kad pogibelj dođe, tražit će mir, al’ mira biti neće. 26 Pristizat će nesreća za nesrećom i dolazit će vijest za viješću; i tražit će viđenje u proroka, ali će u svećenika nestati Zakona, i u starješina savjeta. 27 Kralj će tugovati, a knez će se odjenuti u pustoš; i trest će se ruke puka zemaljskoga. Učinit ću im prema putovima njihovim i sudit ću im po njihovim sudovima. I spoznat će da sam ja Gospod.«