Ezra 1

22. 02. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Ezra 1”.

1 A prve godine Kira, kralja perzijskoga, da bi se ispunila riječ Gospodnja izrečena na Jeremijina usta, Gospod potaknu duh perzijskoga kralja Kira te on pronese glas po svemu svojem kraljevstvu, a napisa i pismo, govoreći: 2 »Ovako veli Kir, kralj perzijski: ‘Sva kraljevstva zemaljska dade mi Gospod, Bog nebeski. I on mi zapovjedi da mu sagradim Dom u Jeruzalemu, koji se nalazi u Judi. 3 Tko je među vama od svega puka njegova? Bog njegov neka bude s njim, pa neka ide u Jeruzalem, koji se nalazi u Judi, i neka gradi Dom Gospodu, Bogu Izraelovu (on je Bog),Dom što se nalazi u Jeruzalemu. 4 I tko je god preostao, u bilo kojem mjestu gdje on boravi, neka ga ljudi iz njegova mjesta potpomognu srebrom i zlatom i dobrima i stokom, zajedno s dragovoljnim prinosima za Dom Božji što je u Jeruzalemu.’« 5 Tada ustadoše poglavari otačkih domova Jude i Benjamina, te svećenici i leviti i svi kojima je Bog potaknuo duh da idu graditi Dom Gospodnji što je u Jeruzalemu. 6 I svi koji bijahu oko njih ukrijepiše ruke njihove predmetima od srebra, zlatom, dobrima i stokom te skupocjenim stvarima, povrh svega što su dragovoljno darivali. 7 I kralj Kir iznese predmete Doma Gospodnjega što ih je Nabukodonosor odnio iz Jeruzalema i stavio ih u dom svojih bogova; 8 a izdao ih je Kir, kralj perzijski, po Mitredatu, rizničaru, koji ih izbroji Šešbacaru, knezu Judinu. 9 A ovo im je broj: zlatnih zdjela — trideset, srebrnih zdjela — tisuću, noževa — dvadeset i devet, 10 zlatnih pehara — trideset, srebrnih pehara druge vrste — četiri stotine i deset, drugih predmeta — tisuću. 11 Svih predmeta od zlata i srebra bilo je pet tisuća i četiri stotine. Sve je to ponio Šešbacar s prognanicima koji su iz Babilona uzašli u Jeruzalem.