Ezra 4

25. 02. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Ezra 4”.

1 A kad su Judini i Benjaminovi protivnici čuli da sinovi prognanstva grade hram Gospodu, Bogu Izraelovu, 2 pristupiše Zerubabelu i poglavarima otačkih domova, i rekoše im: »Htjeli bismo graditi s vama jer, kao i vi, tražimo Boga vašega i njemu mi prinosimo žrtve od danâ Esar-Hadona, kralja asirskoga, koji nas je doveo ovamo.« 3 Ali im Zerubabel i Ješua i ostali poglavari Izraelovih otačkih domova rekoše: »Nije na vama da s nama gradite Dom Bogu našemu; ta sami ćemo zajednički graditi Gospodu, Bogu Izraelo­vu, kako nam je zapovjedio kralj Kir, kralj perzijski.« 4 Tada je puk one zemlje pokušao obeskrijepiti ruke Judina puka i smetao im u gradnji. 5 Najmili su protiv njih i savjetnike da bi im osujetili naum; tako je bilo u sve dane Kira, kralja perzijskoga, pa sve do vladavine perzijskoga kralja Darija. 6 A za vladavine Ahasvera, na početku njegove vladavine, napisaše tužbu protiv stanovnika Jude i Jeruzalema. 7 I u dane Artakserksove pisali su Bišlam, Mitredat, Tabeel i ostali njihovi sudrugovi perzijskomu kralju Artakserksu; a tekst podneska bio je napisan aramejskim pismom i preveden na aramejski jezik. 8 Upravitelj Rehum i pisar Šimšaj napisali su kralju Artakserksu jedno pismo protiv Jeruzalema ovakvoga sadržaja: 9 »Od upravitelja Rehuma i pisara Šimšaja i ostalih njihovih sudrugova — predstavnikaDinajaca, Afarsatkajaca, Tarpelajaca, Afarsajaca, Arkevajaca, Babilonaca, Šušankijaca, Dehavijaca, Elamijaca 10 i ostalih naroda koje je veliki i slavni Osnapar bio odveo u sužanjstvo i naselio ih u gradove Samarije i druge krajeve s onu stranu Rijeke.« A sad, 11 evo prijepisa pisma što su mu ga poslali: »Kralju Artakserksu, sluge njegove, ljudi s onu stranu Rijeke. Sad dakle 12 neka kralju bude znano da Židovi koji su, došavši od tebe, stigli k nama u Jeruzalem grade odmetnički i opaki grad; i evo, završavaju zidine i učvršćuju temelje. 13 Neka sad kralju bude znano: ako ovaj grad bude sagrađen i zidine završene, oni više neće plaćati porez ni danak ni carinu, i to će biti na štetu kraljevske riznice. 14 Sad, budući da jedemo dvorsku sol, ne čini nam se doličnim gledati obeščašćivanje kralja. Zato ovo šaljemo i obavješćujemo kralja, 15 da bi se poduzela istraživanja u knjizi ljetopisâ tvojih očeva; i u toj ćeš knjizi ljetopisâ naći i saznati da je ovaj grad odmetnički grad, štetan po kraljeve i pokrajine, i da su se u njemu od davnih vremena dizale bune. Zato je ovaj grad i bio razoren. 16 Mi obavješćujemo kralja: ako ovaj grad bude sagrađen i zidine završene, to će značiti da ti nećeš imati dio s ovu stranu Rijeke.« 17 Kralj posla ovaj odgovor: »Upravitelju Rehumu i pisaru Šimšaju i ostalim njihovim sudrugovima koji borave u Samariji i u ostalim pokrajinama s onu stranu Rijeke: Mir! A sad, 18 pismo što ste nam ga poslali prevedeno je i pročitano preda mnom. 19 Stoga sam izdao zapovijed te su poduzeli istraživanja i pronašli da se ovaj grad od davnih vremena dizao protiv kraljeva i da su se u njemu događali ustanci i bune. 20 I bilo je moćnih kraljeva u Jeruzalemu, koji su vladali nad svim pokrajinama s onu stranu Rijeke, i njima se plaćao porez, danak i carina. 21 Sada izdajte zapovijed da se te ljude zaustavi i da se taj grad ne gradi do sljedeće zapovijedi koju ću izdati. 22 I čuvajte se da pri tome ne napravite kakav propust. Zašto da zlo poraste na štetu kraljeva?« 23 A kad je prijepis pisma kralja Artakserksa pročitan pred Rehumom i Šimšajem, pisarom, i njihovim sudrugovima, oni brzo odoše u Jeruzalem k Židovima i zaustaviše ih oružanom silom. 24 Tako je obustavljen posao oko Doma Božjega što je u Jeruzalemu; i bio je prekinut sve do druge godine kraljevanja Darija, kralja perzijskoga.