Ezra 5

26. 02. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Ezra 5”.

1 Tada proroci Hagaj, prorok, i Zaharija, sin Idov, stadoše prorokovati Židovima koji bijahu u Judi i Jeruzalemu, u ime Boga Izraelova koji je bio nad njima. 2 Nato ustadoše Zerubabel, sin Šealtielov, i Ješua, sin Jocadakov, i počeše graditi Dom Božji što je u Jeruzalemu; s njima su bili i proroci Božji, pomažući im. 3 U to vrijeme dođoše k njima Tatnaj, namjesnik s onu stranu Rijeke, i Šetar-Boznaj i njihovi sudrugovi; i rekoše im ovako: »Tko vam je izdao dopuštenje da gradite ovaj Dom i dovršujete ove zidine?« 4 Tada im, sukladno tome, rekosmo koja su imena ljudi koji grade ovu građevinu. 5 Ali je oko njihova Boga bilo nad židovskim starješinama pa ih nisu mogli zaustaviti dok obavijest nije otišla Dariju te se potom vratilo pismo u svezi s tim. 6 Ovo je prijepis pisma što ga Tatnaj, namjesnik s onu stranu Rijeke, te Šetar-Boznaj i njegovi sudrugovi Afarskajci, koji bijahu s onu stranu Rijeke, poslaše kralju Dariju. 7 Poslaše mu izvješće u kojemu je pisalo ovako: »Kralju Dariju svaki mir! 8 Neka kralju bude znano da smo išli u pokrajinu Judeju u Dom velikoga Boga; a on se gradi od krupnoga kamenja i drveta koje se stavlja u zidove. I ovaj posao brižno se izvodi i napreduje u njihovim rukama. 9 Tada zapitasmo tamošnje starješine rekavši im ovako: ‘Tko vam je izdao dopuštenje da gradite ovaj Dom i dovršujete ove zidine?’10 Usto, pitali smo ih i za njihova imena, kako bismo te izvijestili i zapisali imena ljudi koji su bili poglavari među njima. 11 A oni nam uzvratiše ovakvim odgovorom, govoreći: ‘Mi smo sluge Boga neba i zemlje, i gradimo Dom koji je bio sagrađen prije mnogo godina, a gradio ga je i dovršio veliki kralj izraelski. 12 Ali kad su naši očevi rasrdili Boga nebeskoga, on ih je predao u ruke Nabukodonosora, kralja babilonskog, Kaldejca, koji je razorio ovaj Dom i odveo puk u sužanjstvo u Babilon. 13 No prve godine Kira, kralja babilonskog, kralj Kir izda dopuštenje da se gradi ovaj Dom Božji. 14 Usto, zlatne i srebrne posude Doma Božjega, što ih je Nabukodonosor odnio iz hrama u Jeruzalemu i prenio ih u babilonski hram, i njih je kralj Kir uzeo iz babilonskog hrama i predaočovjeku kojemu bijaše ime Šešbacar, kojega je postavio za namjesnika 15 i rekao mu: ‘Uzmi ove posude, pođi imetni ih u hram što je u Jeruzalemu; i neka se Dom Božji gradi na svojemu mjestu.’ 16 Onda dođe taj Šešbacar ipostavi temelje Doma Božjega što je u Jeruzalemu. I od tada pa sve dosad Dom se gradi, ali još nije dovršen.’ 17 I sad, ako kralj nađe za dobro, neka se istraži u zgradi kraljevske riznice, što je tamo u Babilonu, je li od kralja Kirauistinu izdano dopuštenje da se gradi taj Dom Božji u Jeruzalemu, pa nek nam se dostavi kraljeva volja o tome.«