Ezra 6

27. 02. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Ezra 6”.

1 Tada kralj Darije izda zapovijed da se pretraži pismohrana, gdje je u Babilonu bilo pohranjeno blago. 2 I nađe se jedan svitak u Ahmeti, palači što je u pokrajini Mediji, a u njemu zapisan ovakav spomen: 3 »Prve godine kralja Kira izda kralj Kir zapovijed za Dom Božji u Jeruzalemu: Neka se Dom sagradi kao mjesto gdje će se prinositi žrtve, i temelji njegovi neka se učvrste. Visina neka mu bude šezdeset lakata i širina neka mu bude šezdeset lakata. 4 Tri reda neka budu od krupnih kamenova, a jedan red od novoga drveta. I neka se trošak podmiri iz kraljeva dvora. 5 A neka se i zlatne i srebrne posude Doma Božjega, što ih je Nabukodonosor odnio iz hrama što je u Jeruzalemu i prenio u Babilon, vrate i donesu u hram što je u Jeruzalemu, svaka na svoje mjesto, i neka se postave u Domu Božjemu.« 6 Sada, Tatnaju, namjesniče s onu stranu Rijeke, Šetar-Boznaju i vi, sudrugovi njihovi Afarskajci koji ste s onu stranu Rijeke, udaljite se odatle! 7 Prepustite ovaj posao oko Doma Božjega namjesniku židovskom i starješinama židovskim; neka grade Dom Božji na njegovu mjestu. 8 Od mene i ovo: izdat ću odredbu kako ćete postupati sa starješinama tih Židova da bi se sagradio taj Dom Božji; od kraljevskog blaga — od poreza iz pokrajina s onu stranu Rijeke — neka se tim ljudima podmiri sav trošak, da ne bi stali s radovima. 9 I što im bude trebalo, bilo junaca ili ovnova ili jaganjaca, za paljenice Bogu nebeskomu, te pšenice, soli, vina i ulja, neka im se daje svakoga dana bez odgađanja, u skladu sa zahtjevom svećenika koji su u Jeruzalemu, 10 da bi prinosili žrtve na ugodan miris Bogu nebeskomu i molili za život kralja i njegovih sinova. 11 Od mene i ovo: izdat ću odredbu da koji god čovjek prekrši ovaj proglas, neka se otkine drvo s njegove kuće i neka se podigne, pa nekaga se objesi o njega; a kuća njegova neka zbog toga postane smetište. 12 I neka Bog, koji je ondje nastanio ime svoje, obori svakoga kralja i puk koji bi pružio ruku svoju da prekrši moju odredbu i sruši taj Dom Božji što je u Jeruzalemu. Ja, Darije, izdao sam ovu odredbu; neka se ona brižno vrši.« 13 Tada Tatnaj, namjesnik s onu stranu Rijeke, Šetar-Boznaj i njihovi sudrugovi brižno izvršiše sve kako je kralj Darije poručio. 14 A židovske su starješine gradile i uspijevale, po proroštvu proroka Hagaja i Zaharije, sina Idova. Oni su dakle gradili i dovršili Dom Božji, po zapovijedi Boga Izraelova i po zapovijedi Kira i Darija i Artakserksa, kralja perzijskoga. 15 Tako je taj Dom bio završen do trećega dana mjeseca adara; bilo je to šeste godine kraljevanja kralja Darija. 16 Tada sinovi Izraelovi, svećenici i leviti i ostali sinovi prognanstva, s radošću održaše posvećenje toga Doma Božjega. 17 I prinesoše za posvećenje toga Doma Božjega stotinu junaca, dvije stotine ovnova i četiri stotine jaganjaca, a kao okajnicu za sav Izrael dvanaest jaraca, prema broju plemena Izraelovih. 18 Zatim postaviše svećenike po njihovim redovima i levite po njihovim razredima za službu Bogu u Jeruzalemu, kako je pisano u Knjizi Mojsijevoj. 19 Potom su sinovi prognanstva svetkovali Pashu, četrnaestoga dana prvoga mjeseca. 20 Naime, svećenici i leviti bijahu se očistili kao jedan, svi oni bili su čisti; i klali su pashu za sve sinove prognanstva i za svoju braću svećenike i za sebe. 21 A jeli su je sinovi Izraelovi koji su se vratili iz prognanstva, kao i svi koji su se od nečistoća naroda zemaljskih odvojili k njima da bi tražili Gospoda, Boga Izraelova. 22 I sedam su dana radosno svetkovali Blagdan neukvasanih kruhova, jer im je Gospod dao da se raduju i obratio prema njima srce kralja asirskoga da ukrijepi ruke njihove u poslu oko Doma Boga, Boga Izraelova.