Ezra 7

28. 02. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Ezra 7”.

1 A poslije tih događaja, za kraljevanja Artakserksa, kralja perzijskoga, Ezra, sin Seraje, sina Azarje, sina Hilkije, 2sina Šaluma, sina Cadoka, sina Ahituba, 3 sina Amarje, sina Azarje, sina Merajota, 4 sina Zerahje, sina Uzija, sina Bukija, 5 sina Abišue, sina Pinhasa, sina Eleazara, sina Arona, poglavara svećeničkoga; 6 taj Ezra uzašao je iz Babilona, a on bijaše knjižnik vješt u Zakonu Mojsijevu što ga je dao Gospod, Bog Izraelov. I kako je ruka Gospoda, Boga njegova, bila nad njim, dade mu kralj sve što je tražio. 7 I neki od sinova Izraelovih, te od svećenika i levita i pjevača i vratara i netinaca, uzađoše u Jeruzalem sedme godine kralja Artakserksa. 8 Ezra je pak došao u Jeruzalem u petome mjesecu; bilo je to sedme godine kraljeve. 9 On je naime krenuo na put iz Babilona prvogadana prvoga mjeseca, a stigao je u Jeruzalem prvoga dana petoga mjeseca, jer dobrostiva ruka Boga njegova bijaše nad njim. 10 Jer je Ezra upravio srce svoje da traži Zakon Gospodnji, i vrši ga, i poučava propise i uredbe u Izraelu. 11 A ovo je prijepis pisma što ga je kralj Artakserkso dao svećeniku Ezri, knjižniku vještu u riječima zapovijedi Gospodnjih i propisa njegovih Izraelu: 12 »Artakserkso, kralj kraljeva, svećeniku Ezri, pisaru Zakona Boga nebeskoga, posvemašnji mir! A sad, 13 od mene ovo: Izdajem odredbu da tko god u mojemu kraljevstvu od puka Izraelova i njegovih svećenikâ i levitâ želi ići u Jeruzalem, može ići s tobom. 14 Budući da si poslan od kralja i njegovih sedam savjetnika da istražiš o Judi i Jeruzalemu prema Zakonu Boga svojega što ti je u ruci, 15 i doneseš srebra i zlata što ga kralj i njegovi savjetnici dragovoljno prinose Bogu Izraelovu, kojemu je nastan u Jeruzalemu; 16 i budući da će sve srebro i zlato što ćeš ga naći po svoj pokrajini babilonskoj, zajedno s dragovoljnim prinosima puka i svećenikâ, biti dragovoljni prinos za Dom Boga njihova što je u Jeruzalemu; 17 zato dakle brižno pazi da tim novcem kupiš junaca, ovnova i jaganjaca, s njihovim prinosnicama i ljevanicama njihovim, i prineseš ih na žrtveniku koji je u Domu Boga vašega u Jeruzalemu. 18 I što god se tebi i braći tvojoj učini da bi bilo dobro napraviti s ostatkom srebra i zlata, učinite po volji Boga vašega. 19 I posuđe koje ti je dano za službu u Domu Boga tvojega ostavi pred Bogom u Jeruzalemu. 20 A ostalo što bi moglo trebati za Dom Boga tvojega, što bi na te spalo da pribaviš, pribavi iz zgrade kraljevske riznice. 21 Od mene i ovo: Ja, kralj Artakserkso, izdajem zapovijed svim rizničarima koji su s onu stranu Rijeke da sve što od vas zaišće svećenik Ezra, pisar Zakona Boga nebeskoga, neka se brižno izvrši; 22 do stotinu talenata srebra i do stotinu mjerova pšenice i do stotinu bata vina i do stotinu bata ulja, a soli bez propisanih ograničenja. 23 Sve što zapovjedi Bog nebeski, neka se revno izvrši za Dom Boga nebeskoga. Zašto da dođe gnjev na kraljevo kraljevstvo i na sinove njegove? 24 Obavješćujemo vas i da od svećenikâ i levitâ, pjevačâ, vratarâ, netinaca ili služnikâ toga Doma Božjega, ni od jednoga od njih ne smijete ubirati porez, danak ili carinu. 25 A ti, Ezra, po mudrosti Boga svojega što ti je u ruci, postavi upravitelje i suce koji će suditi svemu puku s onu stranu Rijeke, svima koji poznaju zakone Boga tvojega. A tko ih ne poznaje, podučite ga. 26 I tko god ne bude vršio Zakon Boga tvojega i zakon kraljev, neka se nad njim strogo izvrši presuda: bilo da je smrt ili protjerivanje ili zapljena imovine ili tamnica.« 27 Blagoslovljen bio Gospod, Bog naših otaca, koji je ovakvo što stavio na srce kralju, da ukrasi Dom Gospodnji što je u Jeruzalemu 28 i protegne milosrđe prema meni pred kraljem i njegovim savjetnicima i svim moćnim kraljevim knezovima. A ja se ohrabrih, jer ruka Gospoda, Boga mojega, bijaše nada mnom, te skupih poglavare iz Izraela da pođu sa mnom.