Farizeji nisu priznali Kristovu silu

26. 08. 2016.

“A farizeji govorahu: ‘On izgoni zle duhove uz pomoć poglavice zlih duhova.’” (Matej 9,34)
U Kristovim moćnim djelima bilo je dovoljno dokaza u prilog vjere. Ali ovi ljudi nisu željeli istinu. Oni nisu mogli poreći istinitost Kristovih djela, ali su ih osudili. Nisu mogli zanijekati da Njegov rad prati nadnaravna sila, ali ta sila, tvrdili su, potječe od Sotone. Jesu li oni doista vjerovali u to? Nisu, ali su bili toliko odlučni da ne dopuste istini da utječe na njihovo srce i obrate se, da su djelo Božjeg Duha pripisali đavolu. … O, Otkupitelju pun suosjećanja! Kakva je to ljubav! Kako je neusporediva Tvoja ljubav! Optužen od strane velikih ljudi u Izraelu da svoja djela milosrđa čini uz pomoć đavolskog kneza, prezren i oklevetan, On se ponašao kao da ništa od toga nije ni čuo ni vidio. Zadaća zbog koje je došao s Neba nije smjela ostati neobavljena. Vidio je da ljudima istina mora biti otkrivena. Svjetlo svijeta moralo se svojim zrakama probiti kroz tamu grijeha i predrasuda i razotkriti zabludu usporedivši je s istinom. … Krist ne primjenjuje silu ni prinudu da bi privukao ljude k sebi. Ali dok je On objavljivao istinu, srce onih koji su ispovijedali da su Božja djeca ogradilo se od nje, dok su Kristu bili privučeni oni koji nisu imali takve prednosti i nisu bili zaogrnuti plaštem samopravednosti. Njihov um bio je osvjedočen i potaknut na aktivnost, a svjetlo i istina preplavili su svemir. … Sotona je nastojao sakriti od svijeta veliku otkupiteljsku žrtvu koja otkriva Zakon u njegovom svetom dostojanstvu i osvjedočuje srce silom svojih obvezujućih zahtjeva. On je ratovao protiv Kristovog djela udruživši sve zle anđele sa svojim ljudskim predstavnicima kako bi mu se suprotstavio. Ali u isto vrijeme, nebeska bića su se povezivala sa svojim ljudskim predstavnicima u djelu obnovljenja. … Ovdje su na djelu dvije velike sile — sila istine i pravednosti i Sotonino nastojanje da poništi utjecaj Božjeg zakona. Ljudska bića, opčinjena sotonskom silom, rade u redovima neprijatelja, dok Spasitelj upošljava svoje ljudske predstavnike da surađuju s Bogom. … Oni koji hoće biti Božja djeca ne trebaju očekivati lagodan život na ovom svijetu. … Pa ipak, nismo ostavljeni da se sami borimo u tom sukobu. Isus Krist je Vojskovođa našeg spasenja. (Manuscript 61, 1899.)