Gledajte u Isusa

11. 04. 2024.

“A blago vašim očima jer vide.” (Matej 13,16)

Idući jedan kraj drugoga, dok je Petrova ruka počivala u Učiteljevoj ruci, zajedno su ušli u čamac. Ali Petar je sada bio tih i miran. Nije imao razloga da se pred svojom braćom hvali; gotovo je izgubio život zbog nevjerovanja i samouzvišenja. Kad je skrenuo svoj pogled s Isusa, izgubio je uporište pod nogama i potonuo je usred valova.

Kako smo često, kad naiđu nevolje na nas, i mi slični Petru! Gledamo valove, umjesto da svoje oči netremice držimo upravljene na Spasitelja. Naši koraci počinju klizati i nabujale vode prelaze preko naših duša. Isus nije pozvao Petra da dođe k Njemu da bi poginuo: On nas ne poziva da Ga slijedimo da bi nas zatim napustio. …

Isus je čitao karakter svojih učenika. Znao je kako će se žestoko kušati njihova vjera. U ovom slučaju na moru želio je otkriti Petru njegove vlastite slabosti i pokazati mu da je njegova sigurnost u stalnoj ovisnosti o božanskoj sili. Usred bura kušnji moći će sigurno hoditi samo ako se u potpunom nepouzdanju u sebe osloni na Spasitelja. U onoj točki u kojoj je mislio da je jak, Petar je bio slab; i sve dok nije shvatio svoju slabost, nije mogao razumjeti svoju ovisnost o Kristu. Da je naučio pouku koju mu je Isus želio pružiti tim iskustvom na moru, ne bi doživio neuspjeh kad ga je sustigla velika kušnja.

Bog iz dana u dan poučava svoju djecu. Prilikama iz svakodnevnog života priprema ih da odigraju svoju ulogu na širokoj pozornici koju im je Njegova promisao odredila. Rezultat svakodnevnih kušnji odredit će njihovu pobjedu ili poraz u velikoj životnoj krizi.

Oni koji ne uspiju razumjeti svoju stalnu ovisnost o Bogu, podleći će kušnji. Mi možemo pretpostavljati da nam noge sada čvrsto stoje i da nikad nećemo biti pomaknuti. Možemo s povjerenjem reći: Znam komu sam vjerovao; ništa ne može pokolebati moju vjeru u Boga i Njegovu Riječ. Međutim, Sotona pokušava iskoristiti naše naslijeđene i stečene karakterne crte i zaslijepiti nam oči da ne vide naše potrebe i mane. Mi možemo sigurno hodati jedino ako smo svjesni svoje slabosti i ako stalno gledamo u Isusa. (Isusov život, str. 306,307)