Gnjev prema Božjim glasnicima

4. 06. 2016.

“Kad Ahab ugleda Iliju, reče mu: ‘Jesi li ti onaj koji upropašćuješ Izraela?’ Ilija odgovori: ‘Ne upropašćujem ja Izraela, nego ti i tvoja obitelj, jer ste ostavili Jahvu, a ti si sljedbenik Baala.’” (1. o kraljevima 18,17.18)
Bog bi bio s Ahabom da je živio po savjetima Neba. Ali Ahab to nije činio. Oženio se ženom koja se potpuno predala idolopoklonstvu. Jezebela je imala veću moć nad kraljem nego Bog. Ona ga je navela na idolopoklonstvo, a preko njega i sav narod. Bog je poslao Iliju u Izrael s porukom upozorenja, ali ni kralj ni narod nisu se obazirali na njegove riječi. Gledali su na njega kao na onoga tko najavljuje zlo. Na kraju je Bog poslao sušu na zemlju. Je li narod bio u stanju proniknuti u uzroke tog zla, priznati ih i poniziti svoje srce pred Njim? Nije, Jezebela je rekla da su Jahvini proroci navukli tu nesreću na njih. Rekla je da sav Izrael strada zbog njihovih ukora i da neće biti mira ni napretka u zemlji dok se oni ne pobiju. Tako se podigao veliki gnjev na one koje je Bog slao da preklinju narod da se pokaje zbog svojeg bezakonja. Mnogi sveti ljudi poginuli su zbog svojeg svjedočenja. Ilija je bio sačuvan čudesnim djelovanjem božanske sile, da bi pred kraljem i kraljicom objavio Božja upozorenja i pozive na pokajanje. “Idi, pokaži se Ahabu”, rekao je Bog Iliji (vidi 1. o kraljevima 18,1). Kada su se kralj i prorok sreli, Ahab je pitao: “Jesi li ti onaj koji upropašćuješ Izraela?” (1. o kraljevima 18,17) A Ilija je odvratio: “Ne upropašćujem ja Izraela, nego ti i tvoja obitelj, jer ste ostavili Jahvu, a ti si sljedbenik Baala.” (1. o kraljevima 18,18) On je rekao Ahabu neka sve Baalove proroke okupi na jednom mjestu i tada je došlo do čudesnog očitovanja Božje sile. Čitav dan su lažni proroci prizivali Baala, ali nisu dobili nikakav odgovor. Ali kada se Ilija obratio Bogu nebeskom, odgovor je stigao istog trenutka. Baalovi proroci su se molili mahnito i nepovezano. Ilija se molio jednostavno i usrdno tražeći od Boga da pokaže svoju nadmoć nad Baalom kako bi naveo Izrael da Mu se obrati. Čim se njegova molitva uznijela, došao je odgovor. S Neba se spustio oganj, spalio žrtvu i isušio vodu kojom je ona bila natopljena. Vidjevši to veličanstveno očitovanje sile, Izrael je povikao: “Jahve je Bog! Jahve je Bog!” (1. o kraljevima 18,39) Dok su njihova srca još bila ganuta i smekšana čudom kojem su prisustvovali, Ilija je iskoristio povoljan trenutak da pobije lažne proroke. (Manuscript 29, 1911.)