Gospodnja vojska

21. 01. 2013.

“Zato uzmite i na se stavite bojnu opremu Božju da se možete oduprijeti u zli dan i, kad sve nadvladate, održati se!” (Efežanima 6,13)

Snaga neke vojske uvelike se ocjenjuje prema sposobnostima ljudi u njezinim redovima. Mudar vojskovođa nalaže svojim časnicima da svakog vojnika uvježbaju za vojnu službu. On se trudi da sve njih dovede do najvećeg stupnja uspješnosti. Kad bi se trebao osloniti isključivo na svoje časnike, nikada ne bi mogao očekivati da će obaviti uspješan ratni pohod. On se oslanja na odanu i neumornu službu svakog vojnika u svojoj vojsci. Odgovornost pretežno počiva na ljudima koji se nalaze u njezinim redovima.
Isto je tako i u vojsci kneza Emanuela. Naš Vojskovođa, koji nikada nije izgubio nijednu bitku, očekuje dragovoljnu, vjernu službu svakog vojnika koji je stao pod Njegovu zastavu. U završnom sukobu koji se sada vodi između snaga dobra i četa zla, On očekuje od svih, i od vjernika i od propovjednika, da sudjeluju. Svi koji su stupili u Njegovu vojsku trebaju vjerno vršiti službu kao dobrovoljci, s jasnim razumijevanjem odgovornosti koja počiva na svakome od njih pojedinačno. (9T 116)
Svi koji se prijave u vojsku ne mogu postati generali, satnici, narednici, pa čak ni desetnici. Ne padnu svima u dio briga i odgovornosti starješina. Ima drugih teških poslova koje treba obaviti. Neki moraju kopati rovove i graditi utvrde; neki trebaju stajati kao stražari, neki prenositi poruke. Časnika ima razmjerno malo, ali je zato potrebno mnogo vojnika da se popune svi redovi; ipak, njezin uspjeh ovisi o vjernosti svakog vojnika. Kukavičluk ili izdaja jednog čovjeka mogu izazvati propast cijele vojske.
Postoji ozbiljan posao koji mora obaviti svatko od nas pojedinačno ako se želimo boriti u dobroj borbi vjere. U pitanju su vječni probici. Mi moramo staviti na sebe cjelokupni oklop pravednosti, mi se moramo oduprijeti zlu, ali imamo sigurno obećanje da će Sotona biti prisiljen na povlačenje. Crkva mora voditi aktivnu borbu, osvajati za Krista, izbavljati duše iz vlasti neprijatelja. Bog i sveti anđeli uključeni su u ovu borbu. Stoga ugodimo Onome koji nas je pozvao da budemo vojnici! (5T 394,395)