Gradimo

15. 09. 2017.

“I objasnih im kako je dobrostiva ruka Boga moga bila nada mnom. …’Ustanimo — povikaše oni — i gradimo!’ I ukrijepiše im se ruke na dobro djelo.” (Nehemija 2,18)
“Došljak je žalosna srca promatrao razrušene obrambene zidove svojega voljenog Jeruzalema. Zar nebeski anđeli ne gledaju na stanje Kristove crkve na isti način? Poput stanovnika Jeruzalema, navikli smo se na zlo koje vlada i često u svojem zadovoljstvu ne činimo nikakav napor u borbi protiv njega. Ali kako na ta zla gledaju bića koja posjeduju nebesku svjetlost? Zar ona, poput Nehemije, ne gledaju žalosna srca na razrušene zidove i vrata nestala u vatri?” (The S.D.A. Bible Commentary, sv. 3, str. 1136) “Nehemija je imao kraljevski nalog koji je obvezivao stanovnike da surađuju s njim u obnavljanju gradskih zidina, ali on se nije oslanjao na svoj autoritet. Umjesto toga nastojao je zadobiti povjerenje i naklonost ljudi znajući da je zajedništvo srca kao i zajedništvo radnih ruku nužno za obavljanje velikog djela koje im je predstojalo.” (Izraelski proroci i kraljevi, str. 406) “I danas postoji u crkvi potreba za Nehemijama — ne za ljudima koji će se samo moliti i propovijedati, već za ljudima čije su molitve i propovijedi poduprte čvrstom i određenom namjerom. … Uspjeh koji je pratio Nehemijine napore pokazuje što mogu učiniti molitve, vjera i mudra, odlučna akcija. … Duh koji pokažu vođe, u velikoj će se mjeri pokazati u narodu. Ako vođe koji kažu da vjeruju u svečane, važne istine koje će staviti na kušnju svijet u ovo vrijeme, ne pokažu usrdnu predanost u pripremi ljudi da opstanu u dan Gospodnji, moramo očekivati da Crkva bude bezbrižna, besposlena i sklona uživanju. … Nehemija je bio obnovitelj, veliki čovjek podignut za važno vrijeme. Kada je došao u dodir sa zlom i različitim protivljenjima, u njemu se javila nova hrabrost i žar. Njegova energija i odlučnost nadahnule su stanovnike Jeruzalema, a snaga i hrabrost zamijenili su malodušje i obeshrabrenje. Njegove svete namjere, uzvišena nada i radosna posvećenost poslu vršile su utjecaj na druge. Narod je poprimao oduševljenje svojega vođe u čijem je djelokrugu svaki čovjek postao Nehemija, pomažući i utvrđujući ruke i srce svojega susjeda.” (The S.D.A. Bible Commentary, sv. 3, str. 1137)

Leave a Comment