Gradite mir

30. 06. 2012.

„Blažen komu je pomoć u tebi.“ (Psalam 84,6)

„Blago onima koji mir grade!“ … Koliko doista ima onih koji čeznu za blagoslovom, koji neće samo slušati, već ispunjavati Kristove riječi? Oni koji se ne budu oslanjali na sebe, već sve svoje povjerenje poklonili sili koja je izvan i iznad njih, bit će osposobljeni da provedu u djelo Kristove riječi. …

Blago onima koji su progonjeni radi pravde, a ne zbog svojeg grubog, oštrog duha koji ih navodi da započinju sukobe i razdore. Pravedni su oni koji grade mir i koji se zalažu za mir po cijenu svega, samo ne po cijenu odricanja od načela. Oni ne mogu žrtvovati istinu iako ih privrženost istini stoji patnji, ukora i stradanja, pa čak i same smrti. „Njihovo je kraljevstvo nebesko!“ Oni koji su progonjeni radi pravde stavljaju Božje zapovijedi na prvo mjesto u životu i ne dopuštaju nikakvoj ljudskoj politici, nikakvom obećanju o nagradi, nikakvoj ponudi počasti, da se postavi između njih i njihovog Boga. Njih nitko ne može navesti da se odreknu Krista ili da izdaju Njegovo djelo. Bogata Božja obećanja nalaze mjesta u njihovom sjećanju i kada neprijatelj navali kao rijeka, Božji Duh podiže zastavu nasuprot njemu. Sveti Duh otvara njihovom razumijevanju dragocjenosti Pisma. …

I samoj Crkvi je potrebno obraćenje kako bi njezini vjernici mogli postati provodnici svjetla, kako bi bili blagoslovljeni i na blagoslov.  Nevoljko oslanjanje na Božju milost neće nam osigurati pristup prijestolju milosti ili nam privući blagoslove od Boga Oca koje je On obećao onima koji ispunjavaju Njegovu volju. Vjera se mora usredotočiti na Božju riječ koja je duh i život. Svaka stranica svete Riječi obasjana je zrakama Sunca Pravednosti.

Božja riječ treba biti potpora nevoljnima, utjeha progonjenima. Sam Bog govori duši koja vjeruje i koja se uzda, jer je Božji Duh u Njegovoj Riječi i oni koji prihvate Božje riječi kada ih Sveti Duh rasvijetli njihovom umu, primit će posebni blagoslov. Upravo se na taj način vjernik hrani od Krista, jede Kruh života. Istina se tada sagledava u novome svjetlu i duša se raduje kao da se nalazi u vidljivoj prisutnosti samoga Krista. (Signs od the Times, 10. listopada 1895.)