"Grijeh je bezakonje""

9. 10. 2016.

“Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni.” (Ivan 3,16)
Pobuna protiv Božjeg zakona otpočela je Sotoninim djelovanjem na Nebu. U toj pobuni pojavio se grijeh. … Sotona je uporno tvrdio da Bog nije pravedan prema njemu. Kritizirao je Božju vladavinu, a Božji zakon proglasio proizvoljnim, štetnim po interese svemira i izjavio da ga treba mijenjati. Time su interesi od životnog značenja za svjetove koje je Bog stvorio dovedeni u pitanje. Hoće li ti navodni nedostaci postati toliko očiti da će stanovnici svemira moći s pravom tvrditi kako Zakon treba poboljšati? Hoće li Sotona uspjeti potkopati njihovo povjerenje u Zakon? Bog u svojoj mudrosti nije upotrijebio mjere prisile da bi suzbio Sotoninu pobunu. Takve mjere bi prije izazvale suosjećanje prema Sotoni i ojačale njegovu pobunu nego što bi promijenile njegova načela. Da ga je Bog kaznio po kratkom postupku, mnogi bi u njemu vidjeli nekoga kome je nanesena nepravda i on bi mnogo veći broj njih odvukao sa sobom u otpad. Zato je bilo nužno dati Sotoni dovoljno vremena da razvije svoja načela. Pružena mu je svaka prilika da iznese svoje viđenje problema, a on je to činio vrlo vješto. Kad god bi se neki njegov stav pokazao u pravom svjetlu, on bi brzo zauzimao neko drugo stajalište. Iznoseći lažne optužbe, pogrešno tumačeći Božje namjere i Njegovu izraženu volju, uspio je zadobiti mnoge pristaše. Adam i Eva su stavljeni na ispit i pali su. … Sotona je prevario Evu i ona je postala neposlušna Bogu. Sveti par, budući da nije odolio kušnji, potpao je pod Sotoninu vlast. Neprijatelj je zadobio prevlast nad ljudskim rodom uvodeći smrt kao kaznu za grijeh. Tada je Isus objavio da će On podnijeti kaznu za grijeh i da će pobijediti Sotonu tako što će doći na ovaj svijet i suočiti se s neprijateljem na njegovom vlastitom bojištu. Kada je Krist krenuo u pohod, Sotona Ga je presreo i borio se za svaki pedalj zemlje primijenivši svu svoju silu kako bi Ga pobijedio. Mnogo toga bilo je uključeno u sukob. … Pitanje na koje je trebalo odgovoriti, glasilo je: Je li Božji zakon nesavršen, treba li ga izmijeniti ili ukinuti? Ili je nepromjenjiv? Je li Božja vladavina postojana ili je treba mijenjati? Na ta pitanja trebalo je odgovoriti ne samo pred onima koji žive u Božjem gradu, već pred svim stanovnicima svemira. (Manuscript 1, 1902.)