Hagaj 2

11. 04. 2021.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Hagaj 2”.

1 Sedmoga mjeseca, dvadeset i prvoga dana u mjesecu, dođe riječ Gospodnja preko proroka Hagaja govoreći: 2 »Reci sad Zerubabelu, sinu Šealtielovu, upravitelju Jude, i Jošui, sinu Jocadakovu, velikomu svećeniku, i ostalom puku govoreći: 3 ‘Tko je među vama ostao tko je vidio ovaj Dom u njegovoj prvoj slavi? A kakva ga vi sada vidite? U usporedbi s njim, nije li ovo kao ništa u vašim očima? 4 Ali sada, budi jak, Zerubabele’, riječ je Gospodnja, ‘i budi jak, Jošuo, sine Jocadakov, veliki svećeniče, i budi jak, sav puče zemaljski’, riječ je Gospodnja, ‘i radite, jer ja sam s vama’, riječ je Gospoda Nad Vojskama. 5 ‘To je riječ kojom sam vam se zavjetovao kad ste izašli iz Egipta, da će Duh moj ostati među vama. Ne bojte se!’ 6 Jer ovako veli Gospod Nad Vojskama: ‘Još jednom, i to zakratko, i ja ću potresti nebesa i zemlju i more i suho tlo. 7 I potrest ću sve narode, i oni će doći k Dragocjenosti svih naroda; i ispunit ću ovaj Dom slavom’, kaže Gospod Nad Vojskama. 8 ‘Moje je srebro i moje je zlato’, riječ je Gospoda Nad Vojskama. 9 ‘Slava toga posljednjega Doma bit će veća nego prvoga’, veli Gospod Nad Vojskama, ‘i na ovom ću mjestu dati mir’, riječ je Gospoda Nad Vojskama.« 10 Dvadeset i četvrtoga dana devetoga mjeseca, druge godine kralja Darija, dođe riječ Gospodnja po proroku Hagaju govoreći: 11 »Ovako veli Gospod Nad Vojskama: ‘Pitaj sad svećenike što kaže zakon govoreći: 12 ‘Ako bi tko u skutu svoje odjeće nosio sveto meso pa se skutom svojim dotakne kruha ili variva ili vina ili ulja ili kakve god hrane, bi li to postalo sveto?’« A svećenici odgovoriše i rekoše: »Ne.« 13 Nato reče Hagaj: »Ako bi se onaj koji se onečistio mrtvacem dotakao bilo čega od toga, bi li to postalo nečisto?« A svećenici odgovoriše i rekoše: »Postalo bi nečisto.« 14 Tada Hagaj odgovori i reče: »Takav je ovaj puk i takav je ovaj narod preda mnom — riječ je Gospodnja — i takvo je svako djelo ruku njihovih; i sve što tamo prinose, to je nečisto.« 15 »A sada, razmotrite od ovoga dana pa nadalje: prije negoli je položen kamen na kamen u Hramu Gospodnjemu, 16 prije negoli je to bilo, kad bi tko došao gomili od dvadeset mjerova, bijaše deset; kad bi tko došao kaci da izgrabi pedeset vjedara iz gnječila, bijaše dvadeset. 17 Udarao sam vas medljikom i snijeću i grȁdom, svako djelo vaših ruku, ali vi se ne vratiste k meni«, riječ je Gospodnja. 18 »Razmotrite sad od ovoga dana pa nadalje, od dvadeset i četvrtoga dana devetoga mjeseca, od dana kad su položeni temelji Hrama Gospodnjega — razmotrite: 19 Je li sjeme još u žitnici? Ni loza ni smokva ni mogranj ni stablo masline još nisu donijeli ploda. Aliod ovoga dana ja ću blagosloviti.« 20 I dođe Hagaju po drugi put riječ Gospodnja, dvadeset i četvrtoga dana toga mjeseca, govoreći: 21 »Reci Zerubabelu, upravitelju Jude, govoreći: ‘Ja ću potresti nebesa i zemlju. 22 I oborit ću prijestolje kraljevstvima i satrt ću snagu poganskim kraljevstvima. I oborit ću kola i vozače njihove, i popadat će konji i jahači njihovi, svaki od mača brata svojega. 23 Toga dana’, riječ je Gospoda Nad Vojskama, ‘uzet ću te, Zerubabele, sine Šealtielov, slugo moj’, riječ je Gospodnja, ‘i postavit ću te kao pečatnjak — jer tebe izabrah’, riječ je Gospoda Nad Vojskama.«