Haljina Kristove pravde

29. 12. 2011.

“Dano joj je da se obuče u blistav, čist lan! Lan, zapravo, označuje pravedna djela svetih.” (Otkrivenje 19,8)

Oni vjernici koji se tako mole, nalaze sigurnu zaštitu u Bogu. Oni ni sami ne znaju kako su dobro i sigurno zaštićeni. Ali kad bi im se oči mogle otvoriti oni bi vidjeli da su okruženi Božjim anđelima koji svojom svjetlošću i slavom odbijaju horde mraka.

Dok pripadnici Božjeg naroda muče svoje duše pred Njim, moleći se usrdno za čistoću srca, bit će izdana zapovijed: “Skinite s njega te prljave haljine!” i bit će im upućene riječi pune ohrabrenja: “Evo, skidam s tebe tvoju krivicu i odijevam te u dragocjenu haljinu!” (Zaharija 3,4) Kušana i provjeravana Božja djeca bit će obučena u besprijekorno čiste haljine Kristove pravde. Prezreni Ostatak bit će odjeven u prekrasne haljine slave, i nikada više neće biti okaljani izopačenošću ovoga svijeta. Njihova imena ostat će u životnoj knjizi Janjeta, zapisana među imenima vjernika iz svih vremena. Oni su odoljeli smicalicama prevaranta, ne odstupajući od svoje odanosti i pored rike zmaja. Sada su zauvijek sigurni da im kušač svojim lukavstvima više ne može nauditi. Njihovi grijesi preneseni su na onoga koji je začetnik grijeha. Kao pripadnici Ostatka oni su ne samo pomilovani i primljeni, nego i proslavljeni. Na glavu svakome od njih bit će stavljena “čista kapa”. Oni će biti kao kraljevi i svećenici Bogu. Dok Sotona uporno ističe svoje optužbe u nastojanju da uništi ove malobrojne vjernike, sveti anđeli, nevidljivi za oči smrtnika, dolaze i odlaze, stavljajući na njihova čela pečat živoga Boga. To su oni koji će stajati na gori Sionu s Janjetom, imajući na svojim čelima napisano Očevo ime. Oni će pjevati novu pjesmu pred prijestoljem, pjesmu koju nitko ne može naučiti osim onih sto četrdeset i četiri tisuće koji su otkupljeni sa Zemlje. “To su oni koji se nisu okaljali sa ženama; to su djevice. Oni prate Janje kud god ono ide. Oni su otkupljeni od ljudi kao prvenci Bogu i Janjetu. U njihovim se ustima ne nađe laž; oni su bez mane.” (Otkrivenje 14,4.5)

Tada će se u potpunosti ispuniti ove riječi Anđela: “Poslušaj, dakle, Jošua, veliki svećeniče, ti i drugovi tvoji koji su oko tebe, jer vi ste ljudi znamenja! Evo, ja ću dovesti Izdanak.” (Zaharija 3,8) Krist se otkriva kao pobjedonosni Otkupitelj i Osloboditelj svojega naroda. Tada će pripadnici ostatka biti “ljudi čudo”, kada će suze i poniženja njihovog mučnog putovanja na ovom svijetu biti zamijenjeni radošću i slavom u nazočnosti Boga i Janjeta. “U onaj će dan izdanak Jahvin biti na diku i na slavu, a plod zemlje na ponos i ures . Koji ostanu na Sionu i prežive u Jeruzalemu, zvat će se sveti.” (Izaija 4,2.3) (Testimonies for the Church, sv. 5, str. 475,476)