Henok i Duh proroštva

7. 07. 2012.

„Ovima je upravio proroštvo Henok, sedmi patrijarh poslije Adama, kad veli: ’Pazite! Dolazi Gospodin sa svojim svetim Desettisućama.’“ (Juda 14)

Gospodin je otkrio … Henoku plan spasenja i Duhom proroštva vodio ga kroz naraštaje koji će živjeti nakon potopa i prikazao mu velike događaje povezane s drugim Kristovim dolaskom i krajem svijeta.

Henok se brinuo zbog umrlih. Njemu je izgledalo da će i pravedni i bezbožni zajedno odlaziti u prah i da će to biti njihov zajednički kraj. Nije mogao sagledati život pravednika iza groba. U proročkom viđenju bio je obaviješten o Božjem Sinu koji će umrijeti kao Žrtva; pokazan mu je Kristov dolazak na nebeskim oblacima u pratnji anđeoskih vojski kada će podariti život umrlim pravednicima i podignuti ih iz njihovih grobova. Vidio je i grešnost svijeta u vrijeme u kojem će se Isus pojaviti po drugi put – to će biti hvalisav, drzak i samovoljan naraštaj svrstan u redove buntovnika protiv Božjeg zakona, koji se odriče Jedinoga Gospodina Boga i našega Gospodina Isusa Krista, koji gazi Njegovu krv i prezire Njegovu posredničku službu. Vidio je i pravednike okrunjene slavom i čašću, dok su bezakonici bili uklonjeni iz Božje prisutnosti i uništeni vatrom. …

Blagoslovom i čašću koje je ukazao Henoku, Gospodin nam daje vrlo važnu pouku da će biti nagrađeni svi koji se s vjerom oslone na obećanu Žrtvu i vjerno ispunjavaju Božje zapovijedi. I ovdje su prikazane dvije skupine ljudi koje će postojati sve do drugoga Kristovog dolaska – pravedni i bezbožni, odani i buntovni. Bog će se sjetiti pravednih koji Ga se boje. Po zasluzi svojega dragoga Sina, On će im ukazati poštovanje i čast i dati im vječni život. Međutim, bezbožnike, koji su gazili Njegov autoritet, On će ukloniti sa Zemlje kao da nikada nisu ni postojali.

Nakon Adamovog pada iz savršene sreće u stanje grijeha i bijede, postojala je opasnost od obeshrabrenja muškaraca i žena. … Međutim, pouke koje je Bog dao Adamu, koje je ponovio Šet i praktično pokazao Henok, raščistile su tamu i mrak i svima ulile nadu da će, kao što je preko Adama došla smrt, preko Isusa, obećanog Otkupitelja, doći život i besmrtnost.  (Signs od the Times, 20. veljače 1879.)