Hošea 1

25. 05. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Hošea 1”.

1 Riječ Gospodnja koja dođe Hošei, sinu Beerijevu, u dane Uzije, Jotama, Ahaza i Ezekije, kraljeva Judinih, i u dane Jeroboama, sina Joaševa, kralja Izraelova. 2 Početak riječi Gospodnje Hošei. I reče Gospod Hošei: »Idi, uzmi sebi ženu bludničku i izrodi djecu bludničku, jer se zemlja posve bludu odala odmetnuvši se od Gospoda.« 3 I on ode i uze Gomeru, kćer Diblaimovu, koja zače i rodi mu sina. 4 Tada mu Gospod reče: »Nadjeni mu ime Jizreel; jer još malo, i kaznit ću dom Jehuov za krvoproliće u Jizreelu i dokrajčit ću kraljevstvo doma Izraelova. 5 I dogodit će se u onaj dan da ću slomiti lȗk Izraelov u Jizreelskoj dolini.« 6 I ona opet zače i rodi kćer. A Gospod mu reče: »Nadjeni joj ime Lo-Ruhama, jer više se neću smilovati domu Izraelovu da bih im uvijek praštao. 7 Ali ću se smilovati domu Judinu i spasit ću ih Gospodom, Bogom njihovim, a neću ih spasiti ni lȗkom ni mačem ni bitkom, ni konjima i konjanicima.« 8 I kad ona Lo-Ruhamu odbi od sise, zače i rodi sina. 9 Tada Gospod reče: »Nadjeni mu ime Lo-Ami, jer vi niste moj puk, a ja vama nisam Bog.« 10 A sinova Izraelovih bit će brojem kao pijeska morskoga što se izmjeriti ni prebrojiti ne može. I dogodit će se, na mjestu gdje im je rečeno: »Vi niste moj puk«, da će im se reći: »Vi ste sinovi Boga živoga.« 11 I sabrat će se zajedno sinovi Judini i sinovi Izraelovi, i postaviti sebi jednoga poglavara i uzaći iz zemlje; jer velik će biti dan Jizreelov.