Hošea 10

3. 06. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Hošea 10”.

1 Izrael je prazna loza, rod je za se donosio. Prema mnoštvu svojih plodova umnažao je žrtvenike, prema dobroti svoje zemlje pravio je sve bolje stupove. 2 Srce im je razdijeljeno, krivnju nek sad snose. On će im porušiti žrtvenike, polomit će stupove njihove. 3 Da, sad će reći: »Mi nemamo kralja jer se nismo bojali Gospoda. A i taj kralj, što bi on učinio za nas?« 4 Izgovaraju riječi zaklinjuć’ se lažno dok sklapaju savez; a sud niče ko otrovni korovna poljskim brazdama. 5 Stanovnici Samarije strepe za tele betavensko; da, tugovat će za njim puk njegov i skvičati nad njim svećenici njegovi, nad slavom njegovom jer je od njega otišla. 6 A njega samog odvući će u Asiriju na dar kralju Jarebu. Efraima će spopasti stid, i osramotit će se Izrael odlukom svojom. 7 Samarija će nestati zajedno s kraljem svojim, kao pjena na površju vode. 8 Bit će razorene i uzvišice avenske, grijeh Izraelov; trnje i korov rast će po žrtvenicima njihovim. Tad će govoriti gorama: »Pokrijte nas!« i brdima: »Padnite na nas!« 9 Od dana Gibee griješio si, Izraele! Tamo su stali. Nije ih stigao boj u Gibei protiv sinova bezakonja. 10 Kad mi bude volja, ja ću ih kazniti; i skupit će se protiv njih puci kad ih svežem zbog njihova dvostrukog bezakonja. 11 A Efraim je junica naučena koja voli vršiti; ali ja ću prijeći preko njena lijepa vrata, upregnut ću Efraima. Juda će orati, Jakov će branati za se. 12 Sijte sebi pravednost, žet ćete u milosrđu; iskrčite sebi krčevinu, jer vrijeme je da tražite Gospoda dok ne dođe i podaždi vam pravednošću. 13 Orali ste zloću, želi bezakonje, jeli plod laži, jer si se pouzdao u svoj put, u mnoštvo svojih junaka. 14 Zato će se podignuti buka među pukom tvojim i sve će tvoje utvrde biti razorene kao što Šalman razori Bet-Arbel u dan boja, kad mati bijaše smrskana na sinovima. 15 Ovako će vam učiniti Betel zbog velike zloće vaše: u zoru će biti sasvim uništen kralj Izraelov.