Hošea 11

4. 06. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Hošea 11”.

1 I dok Izrael bijaše dijete, ja ga ljubljah; i iz Egipta pozvah sina svojega. 2 Koliko god ih zvali, toliko su oni odlazili od njih; žrtvovali su baalima i palili kȃd kumirima. 3 A ja sam Efraima hodati učio, držeći ga za ruke njegove; ali oni nisu spoznali da sam ih ja liječio. 4 Konopcima ljudskim vukao sam ih, užetima ljubavi. I bijah im kao oni koji im skidaju žvale s čeljusti; i nad njih se saginjah i davah im jesti. 5 Neće se vratiti u zemlju egipatsku, nego Asirac — on će njima biti kralj; jer su odbili da se k meni vrate. 6 I mač će sijevati u njihovim gradovima, i ništiti prijevornice njihove, i proždirati ih zbog nauma njihovih. 7 Jer puk moj naginje otpadništvu od mene. Premda ga zovu k Višnjemu, nitko ga ne uzvisi. 8 Kako da te dadem, Efraime? Kako da te predam, Izraele? Kako da s tobom postupim ko s Admom? Kako da ti učinim ko Ceboimu? Srce se moje prevrće u meni, uzavrjeli su svi mi osjećaji. 9Neću pustiti žestinu gnjeva svojega, neću opet zatirati Efraima. Jer ja sam Bog, a ne čovjek, Svetac u tvojoj sredini; stoga neću dolaziti na grad. 10 Ići će oni za Gospodom, on će rikati kao lav; a kad on zariče, sinovi će dršćući doći sa zapada. 11 Doći će dršćući kao ptica iz Egipta i kao golubica iz zemlje asirske; i nastanit ću ih po njihovim domovima, riječ je Gospodnja. 12 Efraim me okružio lažju, i dom Izraelov prijevarom; a Juda još vlada s Bogom i vjeran je sa svetima.