Hošea 2

26. 05. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Hošea 2”.

1 Recite svojoj braći: »Ami«, i svojim sestrama: »Ruhama.« 2 »Povedite parbu protiv matere svoje, povedite! Jer ona meni nije žena i ja njoj nisam muž. Ta nek od lica svojega odbaci svoja bludničenja, i preljube svoje izmeđ’ svojih dojki, 3 da je ne bih golu svukao i obnažio je kao u dan njezina rođenja, i učinio joj da bude kao pustinja i postavio je kao zemlju sušnu pa je žeđu usmrtio. 4 Ni njezinoj djeci neću se smilovati, jer to su djeca bludnička. 5Jer bludu im se mati odala, sramotila se ona koja ih je začela. Rekla je, naime: ‘Ići ću za svojim ljubavnicima, za onima koji mi daju moj kruh i vodu moju, moju vunu i moj lan, moje ulje i piće moje.’ 6 Zato ću ja, evo, put njezin ograditi trnjem i zidom je obzidati da ne nađe svojih staza. 7 A ona će ganjati ljubavnike svoje, ali ih stići neće; i tražit će ih, ali ih neće naći. Tada će reći: ‘Otići ću i vratiti se svojem prvom mužu, jer bolje mi je bilo onda nego sada.’ 8 Jer ona ne zna da sam joj ja davao pšenicu i vino i ulje, i umnožio joj srebro i zlato — od kojega načiniše Baala. 9 Zato ću se vratiti i uzeti svoju pšenicu u svoje vrijeme i svoje vino u svoj čas, i oduzeti svoju vunu i svoj lan kojima je trebala pokriti golotinju svoju. 10 I raskrit ću sad njezinu sramotu na oči njezinih ljubavnika, i nitko je iz moje neće izbaviti ruke. 11 I učinit ću kraj svim njezinim radostima — njenim svetkovinama, njenim mlađacima i njenim subotama — i svim blagdanima njezinim. 12 Opustošit ću i njezinu lozu i smokve njezine, za koje je rekla: ‘To mi je plaća koju mi dadoše ljubavnici moji.’ I pretvorit ću ih u šumu da ih jedu zvijeri poljske. 13 I kaznit ću je za dane baalā kojima je kȃd palila; i kitila se svojim naušnicama i grivnama svojim, i hodala za svojim ljubavnicima, a mene zaboravljala«, riječ je Gospodnja. 14 »Zato ću je ja, evo, primamiti pa je odvesti u pustinju i govoriti srcu njezinu. 15 I dat ću joj odande njezine vinograde, i Akorsku dolinu kao vrata nade; a ona će tamo pjevati, kao u dane svoje mladosti i kao u dan kad je izašla iz zemlje egipatske. 16 I dogodit će se u onaj dan«, riječ je Gospodnja, »da ćeš me zvati Iši, a nećeš me više zvati Baali. 17 Jer ću iz njezinih usta ukloniti imena baalska i ime im se više neće spominjati. 18 I u onaj ću dan sklopiti za njih savez sa zvijerima poljskim i pticama nebeskim i gmazovima zemaljskim; i lȗk i mač i bitku istrijebit ću iz zemlje, a njima ću dati da spokojno počivaju. 19 I zaručit ću te sebi dovijeka, i zaručit ću te sebi u pravednosti i pravdi i u milosrđu i smilovanju; 20 i zaručit ću te sebi u vjernosti. Tada ćeš poznati Gospoda. 21 I dogodit će se u onaj dan da ću se odazvati,« riječ je Gospodnja, »odazvat ću se nebesima, a ona će se odazvati zemlji. 22 Zemlja će se pak odazvati pšenici i vinu i ulju, a oni će se odazvati Jizreelu. 23 I posijat ću je za se na zemlji, i smilovat ću se onoj koja nije zadobila milosrđe; i ne-puku svojemu reći ću: ‘Ti si moj puk’, a on će reći: ‘Bože moj’.«