Hošea 3

27. 05. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Hošea 3”.

1 Potom mi Gospod reče: »Idi opet, ljubi ženu koju drugi ljubi i koja čini preljub, kao što Gospod ljubi sinove Izraelove dok se oni okreću prema drugim bogovima i vole kolače od grožđica.« 2 I kupih je sebi za petnaest šekela srebra i homer i pol ječma. 3 I rekoh joj: »Ostat ćeš sa mnom mnogo dana, nećeš se odavati bludu ni podavati ijednom muškarcu, a ni ja k tebi neću prilaziti.« 4 Jer će sinovi Izraelovi za mnoge dane ostati bez kralja i bez kneza i bez žrtve i bez stupa i bez oplećka i kumirā. 5 Poslije toga će se sinovi Izraelovi vratiti i tražit će Gospoda, Boga svojega, i Davida, svojega kralja; i u strahu će u posljednje dane dolaziti Gospodu i dobroti njegovoj.