Hošea 4

28. 05. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Hošea 4”.

1 Čujte riječ Gospodnju, sinovi Izraelovi, jer Gospod ima parbu sa stanovnicima zemlje što nema vjernosti ni milosrđa ni spoznaje Boga u zemlji. 2 Proklinjanje i laž i ubijanje i krađa i preljub; krše sve ograde, krv dostiže krv. 3 Zato zemlja tuguje, i sahne svatko tko u njoj stanuje, zajedno sa zvijerima poljskim i pticama nebeskim; pa i ribe morske nestaju. 4 Al’ neka se nitko ne parbi i neka nitko ne kori, jer tvoj je puk kao oni što se parbe sa svećenikom. 5 Zato ćeš se danju spoticati, a noću će se i prorok spoticati s tobom. I uništit ću mater tvoju. 6 Puk moj propada jer je bez znanja. Budući da si ti znanje odbacio, i ja odbacujem tebe iz svećeništva svojega; i budući da si Zakon svog Boga zaboravio, i ja ću tvoje zaboravit’ sinove. 7 Kako su se više množili, tako su više protiv mene griješili. Slavu ću njihovu u sramotu promijeniti. 8 Hrane se grijehom puka mojega, i dušu su svoju upravili prema bezakonju njihovu. 9 Zato će svećeniku biti kao i puku; i kaznit ću ga za njegove putove, i naplatiti mu za njegova djela. 10 I jest će, ali se neće nasititi; bludničit će, ali se neće množiti — jer su prestali držati se Gospoda. 11 Bludničenje i vino i mošt zarobljuju srce. 12 Puk moj ispituje svoje drvo, i njegov mu štap objavljuje; jer zavede ih duh bludničenja, i bludu se odaše odstupivši od Boga svojega. 13 Žrtvuju na gorskim vrhuncima i pale kȃd na brjegovima, pod hrastom i topolom i šȋbom — jer dobar je zasjen njihov. Zato se vaše kćeri odaju bludništvu i vaše nevjeste preljub čine. 14 Neću kazniti kćeri vaše kad se bludu odaju ni nevjeste vaše kad počine preljub, jer muškarci i sami idu nasamo s bludnicama i žrtvuju s hramskim droljama. Puk koji ne razumije tako će propasti. 15 Ako se ti, Izraele, bludu odaješ, neka ne griješi Juda. I ne idite u Gilgal, i ne uzlazite u Bet-Aven, i ne kunite se: »Tako živ bio Gospod«. 16 Jer Izrael je tvrdoglav kao tvrdoglava junica; Gospod će ih sad napasati kao janje na prostranu mjestu. 17 Efraim se združio s kumirima; pusti ga! 18 Njihovo je piće nestalo, bludništvu se svejednako odaju; glavari njihovi silno uzljubiše sramotu. 19 Vjetar će ih stegnuti krilima svojim i postidjet će se zbog svojih žrtava.