Hošea 5

29. 05. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Hošea 5”.

1 Poslušajte ovo, svećenici, i prisluhni, dome Izraelov, i saslušaj, kraljev dome! Jer vama je sud; ta vi ste bili zamka u Micpi i mreža razapeta na Taboru. 2 I buntovnici su duboko u pokolju, ali ja ću ih sve kazniti. 3 Poznajem ja Efraima, i Izrael nije sakriven od mene; jer sad si se, Efraime, bludništvu odao, onečistio se Izrael. 4 Ne daju im djela njihova da se Bogu svojem vrate; jer među njima je duh bludničenja, i Gospoda oni ne poznaju. 5 I ponositost Izraelova u lice mu svjedoči. Zato će Izrael i Efraim posrnuti u bezakonju svojemu; i Juda će posrnuti s njima. 6 Sa svojim ovcama i sa svojim govedima ići će tražiti Gospoda, ali ga neće naći — povukao se od njih. 7 Gospoda iznevjeriše, jer izrodiše sinove tuđinske. Sada će mjesec proždrijeti i njih i baštinu njihovu. 8 Zatrubite u rog u Gibei, u trubu u Rami; uzbunite Bet-Aven: »Iza tebe su, Benjamine!« 9 Efraim će postati pustoš u dan prijekora; među plemenima Izraelovim obznanit ću što je pouzdano. 10 Knezovi Judini postadoše kao oni koji pomiču među; na njih ću ko vodu srdžbu svoju izliti. 11 Efraim je potlačen, satrven sudom, jer je voljno išao za ljudskom zapovijedi. 12 Zato sam ja Efraimu poput moljca, i poput truleži domu Judinu. 13 Tad Efraim vidje svoju bolest, i Juda ranu svoju; i ode Efraim u Asiriju, i posla ljude kralju Jarebu. Ali on vas ne može iscijeliti niti vam ranu zaliječiti. 14 Jer ja ću Efraimu biti kao lav, i kao lavić domu Judinu. Ja, ja ću rastrgnuti i otići, odnijeti, a nikoga da izbavi. 15 Otići ću i vratiti se na svoje mjesto, dok krivnju ne priznaju i lice moje ne potraže; u nevolji svojoj tražit će me zarana.