Hošea 6

30. 05. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Hošea 6”.

1 »Hajde da se vratimo Gospodu! Jer on je rastrgnuo, on će nas i iscijeliti; on je udario, on će nas i poviti. 2 Nakon dva dana on će nas oživiti; trećeg će nas dana podignuti, i mi ćemo pred njim živjeti. 3 I budemo li težili da spoznamo Gospoda, spoznat ćemo; njegov je izlazak kao zora spreman. I doći će k nama kao dažd, kao kasni dažd što natapa zemlju.« 4 Što da ti učinim, Efraime? Što da tebi učinim, Judo? Jer vaša je dobrota kao oblak jutarnji i kao rana rosa što nestaje. 5 Zato sam ih preko prorokā sjekao, ubijao ih riječima usta svojih; a tvoji su sudovi kao svjetlost što izlazi. 6 Jer milosrđe mi je milo, a ne žrtva; i poznavanje Boga, više no paljenice. 7 Poput Adama, i oni prekršiše savez; ondje me iznevjeriše. 8 Gilead je grad onih koji čine bezakonje, krvlju umrljan. 9 I kao što pljačkaške družine čekaju na čovjeka, tako skupina svećenikā ubija na putu u Šekem. Ta oni čine zločin! 10 Vidio sam grozotu u domu Izraelovu: tamo je bludničenje Efraimovo, onečistio se Izrael. 11 I tebi je, Judo, određena žetva kad vratim sužnje puka svojega.