Hošea 8

1. 06. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Hošea 8”.

1 Trubu na svoja usta! Neprijatelj će kao orao doći na Dom Gospodnji, jer su moj savez prekršili i odmetnuli se od Zakona mojega. 2 Izrael će vikati k meni: »Bože moj, poznajemo te!« 3 Izrael je odbacio dobro; neprijatelj će ga progoniti. 4 Oni su postavljali kraljeve, ali ne od mene; odabirali knezove, ali ja ih nisam znao. Od svojega srebra i od zlata svojega načiniše si kumire, da bi bili istrijebljeni. 5 Odbacilo te tele tvoje, Samarijo! Na njih se gnjev moj raspalio; dokle će biti nemoćni da postignu nedužnost? 6 Jer od Izraela je i ovo: umješnik ga načini, ali to nije Bog. Jest, bit će smrskano tele samarijsko. 7 Jer posijali su vjetar, i požet će oluju. Klasa neće imati, klica neće dati brašna; ako ga i dade, progutat će ga tuđinci. 8 Progutan je Izrael; sad je među poganima kao posuda na kojoj nema ugode. 9 Jer otišli su oni u Asiriju, kao divlji magarac što sȃm za se luta. Efraim unajmljuje ljubavnike. 10 I premda ih unajmljuje među narodima, njih ću sada sabrati; i ožalostit će se zakratko zbog bremena kralja nad knezovima. 11 Jer Efraim je umnožio žrtvenike da bi griješio, oni mu postadoše žrtvenici za grijeh. 12 Napisah mu velike stvari u Zakonu svojemu, čine mu se kao da su tuđe. 13 Žrtvuju meso kao žrtve za moj prinos i jedu ga, ali Gospodu se oni ne mile. Spomenut će se sada njihova bezakonja i kazniti grijehe njihove; u Egipat će se oni vratiti. 14 Jer Izrael zaboravi Tvorca svojega i sagradi hramove, a Juda namnoži utvrđene gradove; ali ja ću poslati oganj na gradove njegove, i on će proždrijeti njegove palače.