Photo by Kelly Sikkema on Unsplash
Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

Hrabra svjedokinja

Iskustva 17. 02. 2023.

Na početku semestra kolega s fakulteta pitao je Sandru može li mobitelom slikati njezine bilješke s nastave. “Vidio sam da ih bilježiš na engleskom”, rekao je. “Želim poboljšati svoj engleski.”

Nastava na tom sveučilištu na Bliskom istoku nije se izvodila na engleskom jeziku. Ali engleski je bio Sandrin materiski jezik i bilo joj je lakše pisati bilješke na engleskom. “Izvoli”, rekla je Sandra, pružajući svoju bilježnicu.

Sljedećeg dana kolega je opet tražio dopuštenje za slikanje. Nakon što je tako nekoliko dana zaredom tražio da snimi bilješke, Sandra je odlučila napisati neke svoje omiljene biblijske retke na dnu stranica svoje bilježnice.

Sljedeći put kad je kolega tražio da snimi bilježnicu, Sandra je osjetila strah. Brinula se hoće li on uočiti biblijske retke i prestati tražiti njezine bilješke. Molila se da Bog upotrijebi svoju Riječ na svoju slavu.

Činilo se da kolega isprva nije primijetio biblijske retke. Ali nakon nekoliko dana shvatio je da bilješke sadrže informacije koje nastavnica nije spomenula tijekom predavanja. Otišao je do Sandre i pokazao na redak na dnu stranice. “Je li ovo redak iz Biblije?” upitao je.

“Da”, rekla je Sandra, a misli su joj radile sto na sat dok se pitala kako to objasniti.

Kolega je zastao. “Je li ovo način na koji se hrabriš?” upitao je.

Sandra se nasmiješila s olakšanjem. “Upravo tako”, rekla je. “Omiljene retke pišem u svoju bilježnicu. Uvijek su mi od pomoći i korisni su za moj život.”

Nakon tog dana, kolega je Sandri postavljao mnogo pitanja o njezinoj vjeri i uvjerenjima. Dok su zajedno studirali na sveučilištu, naučio je mnogo o vjerovanjima Crkve adventista sedmog dana. Na kraju semestra zamomlio ju je da načini kopiju cijele Sandrine bilježnice pune biblijskih redaka. Želio je podijeliti bilješke sa svojom braćom i sestrama.

Iako Sandra više nije učila s njim, njih dvoje su ostali u kontaktu, a on redovito traži od nje savjete o životu. Sandra se moli za njega, njegovu braću i sestre i ostatak njegove obitelji. Zahvaljuje Bogu što joj je dao hrabru zamisao da zapisuje biblijske retke na dnu stranica svoje bilježnice.

Ovo misijsko iskustvo oslikava sljedeće sastavnice Strateškog plana Crkve adventista sedmog dana “Ja ću ići”: misijski cilj br. 1, “Oživiti razumijevanje svjetske misije i žrtvovanja za misiju kao načina života”; i misijski cilj br. 2, “Ojačati i obogatiti adventističko dosezanje u velikim gradovima među nedosegnutim skupinama ljudi te nekršćanskim religijama.” Pročitajte više na: IWillGo2020.org.

(Sandra je pseudonim.)

Pisac: Rick McEdward