Hrana kao lijek u Zadru i Šibeniku

Adventpress 13. 03. 2024.

U subotu i nedjelju, 9. i 10. ožujka u Zadru, te u ponedjeljak 11. ožujka u Šibeniku, gosti iz Sjedinjenih Američkih Država s adresom u Krapinsko-zagorskoj županiji — Bill i Daniela Stroud te njihova pomoćnica Biserka Bahtić iz Sacramenta u Kaliforniji — održali su vrlo koristan seminar o zdravoj biljnoj prehrani. Na izvrsnom predavanju “Hrana kao lijek”, u prostorijama zadarske i šibenske adventističke crkve, vjernici i brojni prijatelji mogli su slušati stručne i posebno vrijedne savjete o tome kako poboljšati tjelesno zdravlje, kako bi Božji Duh u zdravom tijelu kršćanina mogao imati još veću silu.

Današnji svijet mnogih nezdravih navika nerijetko čini ljude tjelesno i psihički nestabilnima. U tom pogledu je biljna prehrana ključna za opće zdravlje osobe osposobljene od Gospodina da propovijeda Radosnu vijest o spasenju i vječnom životu koji dolazi. U savršenom svijetu kakvog je Bog stvorio, u Edenskom vrtu, nije bilo ubijanja niti bilo kakvog oblika nasilja da bi se došlo do mesne hrane. Čak su i zvijeri jele biljnu hranu. Nakon pada u grijeh svijet se sve više udaljavao od Božjeg ideala, ali dok se približavamo Kristovom drugom dolasku i novoj Zemlji te novom nebu bez grijeha, koje će biti obnova u savršeni svijet kakvog je Bog stvorio u početku, važno je već danas usvajati vrijednosti nadolazećeg Božjeg kraljevstva, gdje neće biti ubijanja niti mesne hrane.

Opisujući novu Zemlju, prorok Izaija kaže: “Vuk će prebivati s jagnjetom, ris ležati s kozlićem, tele i lavić zajedno će pasti.” (Izaija 11,6) Svjesnost o takvoj prehrani su gosti iz Amerike objasnili Zadranima i Šibenčanima na slikovit način, uz stručno predstavljanje i prikaz pripreme jednostavnih zdravih jela, kao što su zdrava pizza sa sirom od tapioke i izvrstan puding od prosa, učinivši naša druženja koja su trajala do kasnih večernjih sati uz vedre razgovore i pjesme o Kristu — nezaboravnima.

Daniel Purda