Hrvatske duhovne poslovice

Vjera i zivot 4. 07. 2012.

Tko sirote cvili, i njega će Bog mili.

Bog je bogat, a svi ljudi siromasi.

Bolje ti je izgubiti glavu, nego svoju ogriješiti dušu.

Tko nema srama ljudskoga, nema ni straha Božjega.

Tko se ljudî ne stidi, ni Boga se ne boji.

Tko ide po noći, neće mu Bog pomoći.

Za sirote Bog skrbi.

Bog je sirotinski otac.

Blažena večera s Bogom stečena.

Tko se Bogu moli, onog i pomaže.

Bože, spasi krivoga, a pravi je ionako spasen.

Što je vražje, nije Božje.

Bogu se moli, ali ni đavola ne srdi.

Kako ja kome, tako meni Bog.

Kako tko meni, tako njemu Bog.

Zagrmi ko grom, a smiluj se ko Gospodin Bog.

Svaka je osveta od Boga prokleta.

Budi siroti otac, pak će i tebi Bog biti.

Bog daje milost na milost.

Čovjek čovjeku, a Bog svima.

Jedno drugomu, a Bog svakomu.

Tko daje siromahu, zaimlje Bogu.

Pomozi drugome i tebi će Bog.

Tko rad daje, Bog mu daje.

Tko dobro radi, dobro mu i Bog daje.

Koja crkva ne pomože, ne valja joj se moliti.

Bježi od onoga tko se Boga ne boji i ljudî ne stidi.

Bog te sačuva’ duga i zla druga.

Mučećega ni Bog ne čuje. (Evanđeoska: Kucajte, i otvorit će vam se.)

Čovjek snuje, a Bog određuje.

Što je trun oku, to je grijeh duši.

Tko dobro čini, od Boga je; tko zlo, od đavola.

Čini dobro i baci ga u more; ne prizna li ga riba, priznat će ga Bog.

Tko istinu govori, Boga slavi.

Istina je Bog, a čovjek je lažac.

Tko laže, Bog ga ne pomaže.

Čini pravo, boj se Boga, pa se ne boj nikoga.

Čistoća je Bogu mila.

Tko je Božji, ne boji se vraga.

O tajni samo Bog sudi.

Gdje je ljubav, tamo je i Bog.

Ni u kiši blaga, ni u suši glada, bez Božje volje.

Bog nije starost stvorio.

U nevolji se jako Bog moli.

Kad je nužda najveća, Bog najprije pomaže.

U najvećoj nuždi, najbliža je Božja pomoć.

Tko bijednog goni, Boga vrijeđa.

Majku i Bog ima.

Majčin blagoslov Bog rado prima.

Tko se čuva i Bog ga čuva.

Čuvam se od neprijateljâ; čuvaj me, Bože, od prijateljâ.

Iznad Boga nije dobra, izvan zemlje nije stana, van postelje nî pokoja.

Komu je otac Bog, i anđeli mu se klanjaju.

Svaka sila do vremena, a Božja do vijeka.

Sila Boga ne moli, ali Bog silu slomi.

Bogu sila nije mila.

Živ je još stari Bog.

Bog boguje, car caruje

Što je pravo, i Bogu je drago.

Svakomu svoje, pa je mir Božji.

Dok je Boga i dobrih prijatelja, donle se ništa ne boj.

Jedan Bog, a prijatelja veće.

Radi, a ne leži; moli Boga, a ne leži.

Bog daje težaku, a ne ležaku; i rataru, a ne besposličaru.

Gdje se trud ulaže, tu i Bog pomaže; a gdje lijenost vlada, puno ima jada.

Koji rade, njima i Bog dade.

Radišu Bog pomaže.

Tko radi, Bog ne brani.

Ti se pomozi, i Bog će ti pomoći.

Pomozi se, čovječe, i Bog će ti pomoći.

Pomozi se sam, pa će ti i Bog pomoći.

Lijenčini Bog ne pomaže.

Vrijeme za vrijeme, a Bog za uvijek.

Bog lako gre, ali brzo stigne.

Bog ne plaća svake subote.

Ne plaća Bog svake subote, već kad se Njemu svidi.

Bog ne propušća hudobi do kraja.

Ako Božja osveta je spora, opet je najžešća i najgora.

Bog ne trubi, zašto čovjeka gubi.

Svijest je čovjeku Božji glas.

Zaklela se zemlja raju, da se tajne sve poznaju.

Doći će Božji rasap na vražji nasap.

Kad Bog hoće koga da kazni, najprije mu pamet uzme.

Polako se Božja kola voze.

Gdje je sloga, tu je i Božji blagoslov.

Gdje nije sloga, tu nije Boga.

Sloga je od Boga.

Sloga od Boga, nesloga od zloga.

Tko nije za slogu, taj je protiv Bogu.

Živi Boga hvale.

Svagdi je poć, al je pred Boga doć.

Za smrt i za kišu ne treba moliti Boga.

Poslije smrti nema pokajanja.

Dobar je strah, komu ga je Bog dao.

Baba dijeli jabuke, a Bog sreću.

Bog sreću dijeli.

Kome Bog sreće nije dao, onome je kovač ne može skovati.

Moli Boga da ti se zlo ne dogodi.

Nitko Bogom nije nesretan.

Šala je i Bogu draga.

Posao, štednja i blagoslov Božji, brzo svako imanje uzmnoži.

Dok Bog vidi (u čovjeku) jedno (dobro), ne da drugo.

Hvala, Bože, i na čorbi, a meso će odspavati.

Što je odviše, ni Bogu nije drago.

Ako Bog na jednu stranu zatvori prozor, na drugu otvori vrata.

Gdje čovjek ne može, Bog pomože.

Pomozi, Bože, kako se može.

Sve je u Božjih ruku.

Što Bog dâ, podnosit se ima.

Što je od Boga, slađe od meda.

Zlu se valja nadat, a dobru kad Bog dâ.

Tko se moli, taj se i umoli.

Pijana čovjeka i Bog čuva.

S Bogom i carem nema ratovanja.

Bog na nebu, a car na zemlji (sudi).

Bogu na Sudnji dan drag je kralj pravedan.

Po starini (starješini) Bog pomaže.

Gdje se stariji ne slušaju, tu Bog ne pomaže.

Gdje star ne zapovjeda, a mlad ne sluša, tu Bog ne pomaga.

Sam Bog nema gospodara.

Kad Bog neće, sveti ne mogu.

Ako je Bog dao, nije zapisao.

Kokoš vodu pije i na Boga gleda.

Blago onom, kome je Bog na pomoći.

Tko Boga štuje, triput blago mu je.

S milim Bogom sve se može.

Dobri Bože, sve se s Tobom može.

Komu je otac Bog, lako mu je postati svecem.

Svakomu se može lagat, a Bogu ne može.

Bog daje da se grješnik kaje.

Koga Bog miluje, onoga i kara.

Bolje je ono što Bog šalje, nego ono što čovjek pita.

Bog zna šta je za bolje.

Koga god Bog stvori, i hranu mu odredi.

Bog dao kravicu, Bog će i travicu.

U Boga su pune ruke.

Dragi je Bog stari davalo.

Bog i pravda zajedno su.

Bog svojega čovjeka ne ostavlja.

Tko je s Bogom i Bog je s njime.

U Boga su vunene noge, a gvozdene ruke.

Vjera je istina, a istina je Bog.

Bog ne da jednom čovjeku sva dobra.

Bog zna, On ne spava.

Nije s Bogom šale.

Bogom Boga ne svjedoči koji Ga zlati, neg koji Ga štuje.

Dobra su djela najljepša molitva.

Radi pravo, boj se Boga, pak se ne boj nikoga.

Bog pomaže, ali nema kome.

Ne gleda Bog na kaljave noge, već na čisto srce.

Bog zatvori jedna vrata, a otvori stotinu.

Boj se onoga, koji se Boga ne boji.

Crkva je da se Bog moli, a ne da se u njoj zbori.

Čovjek snuje, a Bog boguje — i odlučuje.

Čuvaj se, čovječe, i Bog će te čuvati.

Tko se čuva, i Bog ga čuva.

Bog nevaljale za Sudnji dan čuva.

Gdjegod imade Bog koju crkvu, tu hoće da vrag podigne svoju crkvicu.

Gdje je grijeh, tu neme Boga.

Grijeh najmanji zlo je najveće.

Gdje velika zvona zvone, ondje malo Boga mole.

Il dažd pada, il snijeg prši, nek se volja Božja vrši.

Mimo Boga nikuda.

Ispred Božje volje ni kud ni kamo.

Tko ne zna moliti, ne može dobiti.

Jošter živi stari Bog.

Kad Bog daje, ne pita čiji si sin.

Što Bog daje, to je sve dobro.

Kad Bog hoće, iz vedra neba daždi.

Što Bog dâ, ljudi ne oteše.

Brbljava molitva ne dostiže Neba.

Malo zna tko svjetovna samo zna.

Nad Bogom nema jačeg likara.

Niti se Bog izmolio, niti se more izlovilo.

Nije dosta vjerovati, nego valja na Božju djelovati.

Blagoslov Božji svako imanje množi.

Od Boga sve dobro počinje.

Zaman trudi komu se protive nebesa.

Sam Bog sve zna.

Svatko je za se, a Bog za sve.

Sve se mijenja do volje Božje.

Što meni iz usta, Bogu u uši.

Tko Bogu služi, ima dobra gospodara.

Tko ide protiv Bogu, plati dušom; a tko proti caru, plati glavom.

Tko pljuje u nebo, na obraz mu pada.

Tko se Bogu moli, onom i Bog voli.

Vjera daje snagu i najveća djela izvrši.

Vrag bi i glavu skinuo, al Bog ni vlasi ne da.

Bog je dobar.

S Bogom i carem nema ratovanja.

Starija je Božja, nego careva.

Tko dava na oltar, s oltara i prima.

Čistoća je Bogu mila, a opet i zdravlju prija.

Liječnik liječi, a Bog ozdravlja.

Tuđ grijeh zakopaj pod zemlju.

Ne čuj, Bože, što pas laje.

Ne otvori, Bože, dušmaninu usta.

Nenavidnoga čovjeka Bog pomaže.

Koga silom tjeraju u crkvu, Bogu se ne moli.

Vicko Juraj Skarpa, Hrvatske narodne poslovice

(Izbor iz zbirke od preko 20.000 poslovica objavljene na 620 stranica u Šibeniku 1909.)