Jutarnji stih

Hvalite Gospodina

„… a sav narod, podignutih ruhu, odgovori: ’Amen! Amen!’“ (Nehemija 8,6)

Bog je rekao preko psalmista: „Pravo me štuje onaj koji prinosi žrtvu zahvalnu.“ (Psalam 50,23) Služenje Bogu sastoji se najvećim dijelom od prinošenja hvale i molitava. Svaki Kristov sljedbenik treba se uključiti u ovo bogoslužje. Nitko ne može pjevati preko zamjenika, davati svjedočanstvo preko zamjenika ili se moliti preko zamjenika. U pravilu, na molitvenim se bogoslužjima iznosi previše mračnih svjedočanstava koja više liče na gunđanje nego na zahvalnost ili slavljenje.

Kada je Božja riječ u davna vremena bila upućivana Izraelcima, Gospodin je govorio Mojsiju: „I neka sav narod kaže: Amen!“ Taj odgovor u vatrenosti njihove duše zahtijevao se kao dokaz da su razumjeli izgovorenu riječ i da ih je ona zainteresirala.

Kada je Gospodnji Kovčeg bio donesen u Davidov grad i kada je odjeknuo psalam pobjede i radosti, sav narod je uzviknuo: Amen! I David je osjetio da je primio punu nagradu za sav svoj trud i brigu. …

U crkvi ima previše formalnosti. … Trebali bismo biti tako povezani s Izvorom svakog svjetla da postanemo provodnici svjetla svijetu. Gospodin želi da Njegovi propovjednici koji propovijedaju Njegovu Riječ budu osnaženi Njegovim Svetim Duhom. Narod koji sluša ne bi smio sjediti u pospanoj ravnodušnosti ili gledati prazno oko sebe, ne dajući nikakav odgovor na ono što se govori. Duh ovoga svijeta paralizirao je duhovnost tih ljudi i oni nisu budni za dragocjenu temu otkupljenja. Istina Božje riječi upućuje se olovnim ušima, tvrdim, neosjetljivim srcima. … Ti otupjeli, bezbrižni pojedinci pokazuju ambiciju i revnost kada se bave svojim svjetovnim poslovima, ali ono što ima vječnu vrijednost ne zaokuplja njihov um niti ih zanima kao svjetovne svari. …

Plodonosni  kršćani bit će povezani s Bogom i prosvijetljeni u onome što je Božje. Oni razmišljaju o istini i Božjoj ljubavi. Oni su se gostili riječju života i kada čuju da se ona izgovara s propovjedaonice, mogu reći, kao ona dvojica učenika koja su putovala u Emaus kada im je Isus objašnjavao proročanstva koja su se odnosila na Njega: „Zar nije gorjelo srce u nama dok nam je putem govorio i tumačio Pisma?“

Svi koji su povezani sa svjetlom učinit će da njihovo svjetlo obasjava svijet, svojim će svjedočanstvima hvaliti Boga prema kojemu će se njihova srca uzdizati u zahvalnosti. (Review and Herald, 1. siječnja 1880.)


Komentiraj