“Imamo Zagovornika”

1. 12. 2022.

“Dječice moja, ovo vam pišem da ne počinite grijeha. Ali ako tko i počini grijeh, imamo zagovornika kod Oca: Isusa Krista, pravednika. On je žrtva pomirnica za naše grijehe; ne samo za naše nego za grijehe svega svijeta.” (1. Ivanova 2,1.2)

“Imamo Zagovornika.” Ovdje nailazimo na istu misao s kojom smo se susreli u jučerašnjem tekstu: “Jer uvijek živi da posreduje za njih.” (Hebrejima 7,25) Ta dva retka ukazuju na istu bît — da je naš Posrednik naš Zagovornik.

Međutim, u 1. Ivanovoj značenje posrednika iz Hebrejima 7,25 prošireno je i dopunjeno. Osim tvrdnje da je Isus naš Zagovornik, u 1. Ivanovoj 2,1 govori se o problemu grijeha. U istom retku piše da je Božja volja da ne griješimo.

Sve je to lijepo. Međutim, poput ostalih biblijskih pisaca, Ivan zna da svi ljudi griješe usprkos njihovim dobrim namjerama i Božjem idealu. Zato je nekoliko redaka prije napisao: “Ako tvrdimo da grijeha nemamo, sami sebe varamo, i u nama nema istine.” (1. Ivanova 1,8) Istu otvorenost nalazimo i u 10. retku, gdje apostol izjavljuje: “Ako tvrdimo da nismo sagriješili, njega pravimo lašcem, i njegove riječi nema u nama.” Ova dva retka okružuju 9. redak, koji jasno kaže: “Ako priznajemo svoje grijehe, vjeran je on i pravedan: oprostit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravednosti.”

Ivan je realan. On ne okoliša u vezi s ljudskom grešnošću. Priznanje istine o našim grijesima mnogo je bolje nego poricanje.

Upravo u tom kontekstu nailazimo na Ivanove riječi o grešnicima koji imaju Zastupnika kod Oca. Taj nam kontekst također pomaže da shvatimo značenje Isusovog zastupništva ili posredništva. Kada pod osvjedočavajućim utjecajem Duha Svetoga grešnici slobodno dođu pred Božje prijestolje u molitvama iskazujući priznanje i pokajanje, Isus, uskrsli pobjednik, izvještava

Boga da su Ga prihvatili vjerom. U tom trenutku On i više nego voljni Otac opraštaju grešniku koji se kaje na osnovi Kristove žrtve pomirnice prinesene na križu (1. Ivanova 2,2).

“Imamo Zagovornika!” Možemo “s pouzdanjem” pristupiti prijestolju. A Božju prisutnost napuštamo očišćeni primivši oprost! Amen!

 

Preporučujemo: