Ishod suda (2): Kristovi su sljedbenici opravdani

6. 12. 2022.

“I gledao sam kako ovaj rog ratuje protiv Svetaca te ih nadvladava, dok ne dođe Pradavni, koji dosudi pravdu Svecima Svevišnjega. … Tada će sjesti Sud, vlast mu oduzeti, razoriti, sasvim uništiti. A kraljevstvo, vlast i veličanstvo pod svim nebesima dat će se puku Svetaca Svevišnjega. Kraljevstvo njegovo kraljevstvo je vječno, i sve vlasti služit će mu i pokoravati se njemu.” (Daniel 7,2127)

Živo se sjećam kako sam se upoznao s predmetom predadventnog suda. Bilo je to za jednog od mojih prvih posjeta Adventističkoj crkvi kada sam bio osamnaestogodišnji vojnik. Otišao sam u crkvu zato što sam želio biti sa svojom djevojkom, ali ono što sam vidio zaprepastilo me je. Na propovjedaonici je stajala neka “stara” žena (možda je imala četrdesetak godina) koja je iznimno dugim i koščatim prstom upirala posebno u nas tinejdžere. Njezina je poruka glasila neka noću budemo budni, prisjetimo se svakog grijeha koji smo ikada počinili i priznamo ga, jer ako neki propustimo, završit ćemo na vrućem mjestu. Sud je počeo i tko zna kada će se naša imena pojaviti na tom sudu.

Ovaj događaj shvatio sam kao lošu vijest o sudu, pristup opterećen strahom koji nije u skladu s Pismom. U Bibliji se sud uvijek odnosi na svete. Za razliku od ljudskih sudaca, Bog nije neutralan. On je aktivno na strani onih na koje đavao upire svojim optuživačkim prstom. On je toliko ljubio svijet da je poslao Isusa da umre za nas (Ivan 3,16).

Međutim, Otac je otišao dalje od toga; On je čak dao sav sud Isusu (Ivan 5,22). To je završni aspekt Njegove velikosvećeničke službe na Nebu. Isus je naš Spasitelj i Sudac. I oni koji su prihvatili Njegovo djelo otkupljenja ne trebaju se ničega plašiti na konačnom sudu. Biblija opisuje njihov sud kao Evanđelje — Radosnu vijest.

Prema tome, u Otkrivenju 6,10 sveti su prije početka suda, koji će postaviti stvari na svoje mjesto, povikali: “Dokle?” Pismo ih prikazuje kako očekuju Božji sud s radosnim iščekivanjem. A u Otkrivenju 18,20 govori se o sudu za svete i protiv Babilona.

Previše ljudi razmišlja o konačnom sudu kao srednjovjekovnoj inkviziciji koju predvodi osvetoljubivi Bog. Nije tako! Božja je namjera pokazati da su vjernici prihvatili Isusa. Sud ne nastoji izbaciti ljude iz kraljevstva, već opravdati što je više moguće njih tako da mogu poći kući s Isusom kada ponovno dođe.

 

Preporučujemo: