Iskazivanje milosrđa tisućama koji ljube Božji zakon

16. 02. 2021.

„A iskazujem milosrđe tisućama koji me ljube i vrše moje zapovijedi.“ (Izlazak 20,6)

Deset svetih pravila koja je Krist izgovorio na Sinajskoj gori bila su otkrivenje Božjeg karaktera i objavila su svijetu da On ima vlast nad cijelim ljudskim rodom. Taj Zakon od deset pravila najveće ljubavi koja se mogla objaviti čovjeku, glas je Boga nebeskoga koji govori duši dajući joj svoja obećanja. „Čini tako i nikada nećeš doći pod Sotoninu vlast niti će on upravljati tobom!“ Nema niječnog načina u tom Zakonu, iako možda tako izgleda. U njemu se nalazi samo: „To vrši pa ćeš živjeti!“ … Gospodin je dao svoje svete zapovijedi kao zaštitni zid oko svojih stvorenih bića. (SDA Bible Commentary, sv. 1, 1105)

Sve što čini, Bog čini da bi ti pokazao svoju veliku ljubav i milost. On je „tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni“. I zato možeš počinuti siguran u Božju ljubav! … Bog nas nije ljubio zato što smo mi prvi ljubili Njega, već je Krist umro za nas „dok smo još bili grešnici“ pripremajući tako u punoj i obilnoj mjeri sve što je bilo potrebno za naše otkupljenje. Iako smo svojom neposlušnošću zaslužili Božje nezadovoljstvo i osudu, On nas ipak nije odbacio ostavljajući nas da se svojom ograničenom snagom borimo protiv neprijateljske sile. Nebeski anđeli borili su se u našim bitkama i surađujući s njima, i mi možemo biti pobjednici nad silama zla. … I dok se približavamo Njemu vjerom, On se približava nama prihvaćajući nas u svoju obitelji čineći nas svojim sinovima i kćerima. (Letter 98b, 1896.)

Onima koji Mu vjerno služe obećana je milost ne samo do trećeg i četvrtog naraštaja … već tisućama naraštaja. (Patrijarsi i proroci, str. 248)

Božja nježna milost nije ograničena i u onima koji cijene Kristovu ljubav, bit će obnovljena prava svetost i oni će biti u Kristu, svojoj živoj Glavi. Oni će biti Božji sljedbenici kao Njegova draga djeca. (The Youth’s Instructor, 6. siječnja 1898.)