Jutarnji stih

Ispunjeni Njegovom pravednošću

““Blago žednima i gladnima pravednosti, jer će se nasititi.”“ (Matej 5,6)

Pravednost je svetost, sličnost Bogu, a ““Bog je ljubav”“ (1. Ivanova 4,16). To je usklađenost s Božjim zakonom, ““jer zapovijedi su tvoje sve pravedne”“ (Psalam 119,172), a ljubav je ““izvršenje zakona”“ (Rimljanima 13,10). Pravednost je ljubav, a ljubav je Božje svjetlo i život. Božja pravednost je utjelovljena u Kristu. Primajući Njega, primamo pravednost.
Pravednost se ne stječe mučnim naporima ni zamornim radom, darovima ili žrtvom; ona se daje besplatno svakoj duši koja je gladna i žedna pravednosti. ““O svi vi koji ste žedni, dođite na vodu; ako novaca i nemate, dođite. Bez novaca i bez naplate kupite vina i mlijeka!”“ (Izaija 55,1) ““To je baština slugu Jahvinih, to im je pobjeda od mene — riječ je Jahvina.”“ ““I evo imena kojim će ga nazivati: ‘Jahve, Pravda naša.’”“ (Izaija 54,17; Jeremija 23,6)
Nijedna ljudska sila ne može ničim zadovoljiti glad i žeđ duše. Ali Isus kaže: ““Ja sam kruh života. Tko dolazi k meni, sigurno neće ogladnjeti. Tko vjeruje u me, sigurno neće nikada ožednjeti.”“ (Ivan 6,35) …
Što više doznajemo o Bogu, to će uzvišeniji biti naš ideal karaktera i usrdnija naša čežnja da odražavamo Božji lik. Kada duša teži za Bogom, božansko se spaja s ljudskim a srce puno čežnje tada kaže: ““Samo je u Bogu mir, dušo moja, samo je u njemu nada moja.”“ (Psalam 62,5) …
Srce neprestano vapi: ““Više o Tebi!”“ a Duh neprestano odgovara: ““Još mnogo više.”“ (Rimljanima 5,9.10) … Ocu je bilo ugodno da se u Krista ““useli sva punina”“ i ““po njemu ste i vi ispunjeni”“ (Kološanima 1,19; 2,9). (Misli s gore blagoslova, str. 36,37)
Krist je velika riznica opravdavajuće pravednosti i posvećujuće milosti. Svi mogu doći k Njemu i primiti od Njegove punine. (1SM 398)


Komentiraj