Istina će konačno pobijediti

27. 03. 2016.

“Od Jude žezlo se kraljevsko, ni palica vladalačka od nogu njegovih udaljiti neće dok ne dođe onaj kome pripada — kome će se narodi pokoriti.” (Postanak 49,10)
Veliki sukob između Kneza života i kneza tame nastavlja se sa sve većim intenzitetom u svakom sljedećem naraštaju. Žestoka je borba koja se vodi između dobra i zla, istine i laži, kraljevstva svjetla i kraljevstva tame. Istina se bori protiv laži i laž protiv istine. Taj sukob traje već tisućama godina. … Istina kakva je u Isusu izvojevat će pobjedu kao što nas uvjerava proroštvo, ali po svemu što ljudi mogu vidjeti, izgleda kao da će laž nadvladati. Veći dio ljudskog roda bit će zahvaćen idolopoklonstvom. Ljudi će uzdizati ono što Krist nije uzdizao i pokušat će oboriti Božje veliko mjerilo pravednosti. … Za Sotonu se kaže da je začetnik grijeha. “Sin se Božji pojavio zato da uništi đavolska djela.” (1. Ivanova 3,8) Prvi Sotonin vidljivi poraz bio je kad nije uspio svladati Krista u pustinji kušnji. … “Od Jude žezlo se kraljevsko, ni palica vladalačka od nogu njegovih udaljiti neće dok ne dođe onaj kome pripada — kome će se narodi pokoriti.” (Postanak 49,10) Ovo je proročanstvo izgovorio Jakov, i bilo je upućeno njegovim sinovima. Ali ono je imalo posebnu težinu za buduće naraštaje. … Žezlo ili vladalačku palicu držali su u rukama vodeći ljudi ili vladari kao znak svojeg autoriteta. … “Od Jude žezlo se kraljevsko, ni palica vladalačka od nogu njegovih udaljiti neće.” Juda neće nestati kao posebno pleme sve dok ne dođe “onaj kome pripada”. … I doista je Judino pleme zadržalo povlašteni položaj kroz sve nedaće sve do Kristovog prvog dolaska. Ono je ostalo zasebno pleme sve do dolaska Mesije. Jakov je na samrti izgovorio to proročanstvo oko tisuću sedamsto godina prije Kristove smrti. Krist je osobno razgrnuo zavjesu kako bi Jakov proročkim okom mogao sagledati povijest svojih potomaka. … On je vidio kako se divni Savjetnik podiže usred ovog plemena. Bio je to obećani Potomak, Mesija, poslan od Boga, koji je trebao uspostaviti duhovno kraljevstvo. Jakov je vidio da će doći vrijeme kada kraljevsko žezlo više neće biti u Judinim rukama. Narodi će se okupiti pod Kristovom zastavom. Kada su se Židovi pojavili pred Pilatom da bi osudili Krista, rekli su: “Mi nemamo drugoga kralja osim cara.” (Ivan 19,15) Time su priznali da se palica vladalačka doista odvojila od Jude. (Manuscript 110, 1897.)