Istinski Savjetnik

3. 06. 2023.

“Ali imam protiv tebe to što si svoju prvu ljubav ostavio.” (Otkrivenje 2,4)

Ne laskajmo sebi da smo Božja djeca dok se nedostatak Kristove ljubavi pokazuje u našem ravnodušnom odnosu prema dušama za koje je umro. “Djeca Božja i djeca đavolska poznaju se po ovome: tko god ne čini što je pravedno i tko ne ljubi svoga brata, nije od Boga. Jer ovo je poruka koju smo čuli od početka: ljubimo jedan drugoga! … Mi znamo da smo prešli iz smrti u život, jer ljubimo braću. Tko ne ljubi, ostaje u smrti. Tko god mrzi svoga brata, ubojica je; a znate da nijedan ubojica nema u sebi trajnoga, vječnoga života. Po tomu smo spoznali ljubav što je on za nas dao svoj život. Tako i mi moramo dati svoj život za svoju braću. Tko god posjeduje zemaljska dobra i vidi svoga brata u nevolji i od njega zatvori svoje srce — kako će ljubav Božja ostati u njemu? Dječice, ne ljubimo riječju i jezikom, nego djelom i iskreno.” (1. Ivanova 3,10.11.14-18)

Duh nemarne ravnodušnosti prema našoj braći uvukao se u naše crkve, i vjera mnogih postala je hladno, sebično farizejstvo bez ljubavi. Istinski Savjetnik izgovorio je riječi od najveće važnosti svim našim dušama — “što si svoju prvu ljubav ostavio”. Kakav je ovo gubitak! “Prema tome, sjeti se odakle si pao, obrati se i opet počni činiti prva djela!” (Otkrivenje 2,5) O koliko mnogo njih nije uzraslo u Kristu, njihovom živom Poglavaru! Umjesto da uzrastu u Kristu, rasli su daleko od Krista i njegovali sotonske elemente karaktera. Zbog ovih loših osobina Sotona je izbačen iz kraljevskih dvorova na Nebu, a i vi ćete biti izbačeni iz Božje obitelji ako se ne pokajete. Vaše srce mora omekšati i postati osjetljivo za utjecaj Božjeg Duha, da biste mogli uzrasti u duhovni hram u Kristu. Sveti na Zemlji moraju ljubiti kako je Krist ljubio, ili neće biti sveti na Nebu. Ako je vaše suosjećanje usahnulo, okrenite se Bogu, ponizite svoje oholo srce pred Njim, padnite na Stijenu i razbijte se, i Krist će vas oblikovati da budete slični Njemu i učinit će vas posudom za čast. (Review and Herald, 10. veljače 1891.)

Za razmišljanje: Što je dokaz da je Duh Sveti smekšao moje srce?