Jutarnji stih

Istražujte Pismo da biste potvrdili istinu

“Marljivo nastoj da se pokažeš pred Bogom kao prokušan, kao radnik koji se nema čega stidjeti, koji valjano propovijeda istinu!” (2. Timoteju 2,15)
Bog danas neće voditi ljude tako da zanemare istinu koju su Njegovi sluge, pokrenuti Duhom Svetim, objavljivali u prošlosti. Mnogi će iskreno istraživati Riječ da bi primili svjetlo kao i oni koji su to činili u prošlosti, i doista će ugledati svjetlo u Riječi. Međutim, oni nisu bili prisutni kada su te poruke upozorenja prvi put objavljivane. Budući da nemaju to iskustvo, neki ne cijene vrijednost istina koje su za nas bile značajni putokazi i učinile nas tako posebnim narodom kakav jesmo. Oni ne pristupaju Pismu na ispravan način i tako smišljaju teorije koje su u biti pogrešne. Istina je da oni citiraju mnoštvo redaka iz Pisma i da je mnogo toga što govore točno, ali u njihovom nauku istina je tako pomiješana sa zabludom da to dovodi do pogrešnih zaključaka. … Sotona radi (na takav način) da se povijest hebrejskog naroda lako može ponoviti u iskustvu onih koji tvrde da vjeruju u sadašnju istinu. Hebreji su imali Stari zavjet i smatrali su da ga dobro poznaju, pa ipak su napravili tragičnu pogrešku. Oni su za proročanstva o Kristovom slavnom drugom dolasku na oblacima s Neba mislili da se odnose na Njegov prvi dolazak. A s obzirom na to da nije došao na način na koji su Ga očekivali, nisu Ga prihvatili. … Sotona na isti način nastoji potkopati vjeru Božjeg naroda u ovo vrijeme. Ima onih koji su spremni prihvatiti svaku novu zamisao. Proročanstva iz Knjige proroka Daniela i Otkrivenja pogrešno se tumače. … Te poruke, ako se prihvate i primijene, trebaju pripremiti ljude da se održe u veliki dan Gospodnji. Ako budemo istraživali Pisma da bismo potvrdili istinu koju je Bog dao svojim slugama, to će nas pokrenuti da objavljujemo prvu, drugu i treću anđeosku vijest. Istina je da ima proročanstava koja se tek trebaju ispuniti. Međutim, veliku štetu uvijek iznova nanose, i nanosit će u budućnosti, oni koji tragaju za nekim novim svjetlom u proročanstvima, a koji to svoje traganje započinju time što odbacuju svjetlo koje im je Bog već dao. Vijesti iz 14. poglavlja Otkrivenja ispit su za ovaj svijet. Tu neprolaznu Radosnu vijest treba razglasiti posvuda. (Manuscript 32, 1896.; Manuscript Releases, sv. 17, 12—15)


Komentiraj