Isus: Bolji put

29. 11. 2022.

“Ušao je jedanput zauvijek u Svetinju nad svetinjama, ne krvlju jaraca i junaca, nego vlastitom krvi, i pribavio nam vječni otkup.” (Hebrejima 9,12)

Isus nije praznih ruku ušao u prijestolnu dvoranu na Nebu. Ušao je kao naš Veliki svećenik koji je također bio i naša žrtva. Na križu je umro za moje grijehe da bih ja mogao imati Njegovu pravednost (2. Korinćanima 5,21). Ne čudi što pisac kaže da se “sve čisti krvlju”. U Hebrejima 9,22 uviđamo važnost žrtve kada piše da “bez prolijevanja krvi nema oproštenja”. Naravno, kako tvrdi Poslanica Hebrejima, ponavljane židovske žrtve nikada nisu mogle ukloniti grijeh i kaznu. One su samo mogle ukazivati na “Božje Janje” koje će ukloniti grijeh ovoga svijeta. U Hebrejima 9,23.24 naglašava se ta istina: “Bilo je, dakle, potrebno da se slike nebeskih stvarnosti ovako čiste [stalnim žrtvovanjem ovaca i koza], a same nebeske stvarnosti (još) boljim žrtvama [Kristovom pomiriteljskom smrću] od ovih.” “Krist, naime, nije ušao u Svetinju nad svetinjama napravljenu rukom, koja je samo slika prave, nego u samo nebo, da posreduje za nas pred licem Božjim.” “Jedanput zauvijek” jedan je od ključnih izraza u Poslanici Hebrejima. Krist “je to učinio jedanput zauvijek prinoseći samoga sebe” (Hebrejima 7,27). On “se samo jedanput zauvijek — u punini vremena — pojavio da svojom žrtvom uništi grijeh.” (Hebrejima 9,26) “Snagom te volje posvećeni smo prinosom tijela Isusa Krista jedanput zauvijek.” (Hebrejima 10,10) “Ušao je jedanput zauvijek u Svetinju nad svetinjama, ne krvlju jaraca i junaca, nego vlastitom krvi, i pribavio nam vječni otkup.” (Hebrejima 9,12)

Ovi redci dovode nas do još jedne ključne riječi u Poslanici Hebrejima — “bolji”. Cijela knjiga izgrađena je na tom izrazu. Prema tome, Isus je bolji od anđela (Hebrejima 1,4—2,18), bolji od Mojsija i Jošue (Hebrejima 3,1—4.13) i bolji od Arona (Hebrejima 4,14—6,20). On također ima bolje svećeništvo (Hebrejima 7,1-28) i bolji Savez (Hebrejima 8,1—10,18), a vjera u Njega bolji je put (Hebrejima 10,19—11,40).

Zbog svih tih razloga oni koji vjeruju u Njega mogu slobodno pristupiti prijestolju potpuno sigurni da imaju suosjećajnog Velikog svećenika na Nebu koji uklanja grijeh i njegov utjecaj u svemiru i u njihovom životu.

Hvala Ti, Oče, za nebesku zornu pouku o Svetištu koja nam pomaže da shvatimo stvarnost onoga što Isus sada čini na Nebu.