Isus je došao proslaviti Boga

20. 02. 2024.

“Ali sam radi ovoga i došao u ovaj čas! Oče, proslavi ime svoje!” (Ivan 12,27.28)

Vijest o Grcima, koja je najavljivala prikupljanje neznabožaca, podsjetila je Isusa na Njegovo cjelokupno poslanje. Djelo otkupljenja izišlo Mu je pred oči, od vremena kad je na Nebu načinjen nacrt, do smrti koja je sada bila tako bliska. Tajanstveni oblak kao da je obavio Božjeg Sina. Njegovu tamu osjetili su oni koji su Mu bili blizu. Sjedio je duboko zamišljen. …

Zatim je nastupilo božansko pokoravanje Očevoj volji. “Ali sam”, rekao je On, “radi ovoga i došao u ovaj čas! Oče, proslavi ime svoje!” Samo Kristovom smrću moći će se uništiti Sotonino carstvo. Jedino na taj način čovjek može biti otkupljen, a Bog proslavljen. Isus je pristao na samrtne muke, On je prihvatio žrtvu. Veličanstvo Neba pristalo je da pati kao Nositelj grijeha. “Oče, proslavi ime svoje!” rekao je. Kad je Krist izgovorio ove riječi, iz oblaka koji je lebdio nad Njegovom glavom, čuo se odgovor: “Već sam ga proslavio i opet ću ga proslaviti!” Cijeli Kristov život, od jasala do trenutka kad su ove riječi izgovorene, proslavljao je Boga, i u kušnjama koje će doći, Njegove božanskoljudske patnje doista će proslaviti ime Njegovog Oca.

Kad se začuo glas, svjetlost se probila kroz oblak i okružila Krista, kao da su se ruke Beskonačne Snage, slično plamenom zidu, obavile oko Njega. Ljudi su promatrali ovaj prizor sa strahom i čuđenjem. Nitko se nije usuđivao progovoriti. Nijemih usana i suzdržana daha svi su stajali očiju uprtih u Isusa. Kad je Otac dao ovo svjedočanstvo, oblak se podigao i razišao po nebu. Tada se vidljiva veza između Oca i Sina prekinula.

“Kad je to čuo prisutni narod … kazaše: ‘Anđeo mu je govorio.’” Međutim, Grci koji su se raspitivali vidjeli su oblak, čuli glas, shvatili njegovo značenje i doista prepoznali Krista; On im se otkrio kao Poslani od Boga.

Božji glas čuo se prigodom Isusova krštenja na početku Njegove službe i ponovno prigodom Njegovog preobraženja na Gori. Sad se čuo po treći put na kraju Njegove službe, u nazočnosti velikog broja ljudi i u posebnim okolnostima. (Isusov život, str. 516,517)