Isus je izvojevao pobjedu za nas

31. 07. 2016.

“Tvrda je kula ime Jahvino: njemu se pravednik utječe i nalazi utočišta.” (Izreke 18,10)
Kršćanima, muškarcima i ženama svih životnih opredjeljenja, nikada prije nije bio toliko potreban jasan duhovni vid kao danas. Nismo sigurni ako Krista izgubimo iz vida čak i na trenutak. Njegovi sljedbenici se moraju vatreno moliti, vjerovati i ljubiti Ga. … Sotona je od Krista zahtijevao čudo kao znak Njegovog božanstva. Ali ono što je veće od svih čuda, čvrsto oslanjanje na “tako govori Gospodin”, bilo je znak koji se nije mogao osporiti. Dokle god je Krist zauzimao takav stav, kušač nije mogao steći nikakvu prednost. Upravo u trenucima najveće slabosti Krist je bio napadnut najžešćim kušnjama. Sotona je mislio da će Ga tako svladati. Pomoću te taktike on je zadobivao pobjedu nad muškarcima i ženama. Kada snaga iznevjeri a moć volje oslabi, kada vjera ne počiva smireno u Bogu, tada i oni koji su dugo i hrabro stajali za pravdu bivaju svladani. Kad je Mojsije bio izmoren od četrdesetogodišnjeg lutanja Izraela, njegova se vjera na trenutak prestala oslanjati na silu Beskonačnoga. On je doživio neuspjeh na samoj granici Obećane Zemlje. To se dogodilo i Iliji koji je neustrašivo stajao pred kraljem Ahabom, koji se suočio s čitavim izraelskim narodom na čijem je čelu stajalo četiri stotine i pedeset Baalovih proroka. Nakon tog strašnog dana na Karmelu, kada su pobijeni lažni proroci a narod izjavio da će biti vjeran Bogu, Ilija je pobjegao ne bi li spasio živu glavu pred idolopoklonicom Izebelom. … Kada god je netko okružen mračnim oblacima, zbunjen okolnostima ili pogođen siromaštvom i tugom, Sotona se nađe u blizini da kuša i napastuje. On napada slabe točke našega karaktera i nastoji poljuljati naše povjerenje u Boga koji dopušta takvo što. Mi smo kušani da sumnjamo u Boga, da dovodimo u pitanje Njegovu ljubav. … Krist je rekao kušaču: “Odstupi, sotono.” (Matej 4,10) … Tako se i mi moramo oduprijeti kušnji i natjerati Sotonu da se udalji od nas. Isus je izvojevao pobjedu pokoravanjem Bogu i vjerom u Njega, i On nam preko apostola poručuje: “Prema tome, pokorite se Bogu! Oduprite se đavlu, pa će pobjeći od vas!” (Jakov 4,7) Mi ne možemo sami sebe spasiti od kušačeve sile. On je pobijedio ljudski rod, i kada mi pokušamo stajati u svojoj sili, postajemo žrtve njegovih smicalica. “Tvrda je kula ime Jahvino: njemu se pravednik utječe i nalazi utočišta.” (Izreke 18,10) Sotona drhti i bježi pred najslabijom dušom koja pronalazi utočište u tom moćnom imenu. (Manuscript 15, 1908.)