Izvor: Pixabay
Izvor: Pixabay

Isus Krist u Svetom pismu

Biblija 1. 02. 2020.

U Postanku je Isus ženin Potomak.

U Izlasku je prorečeno Božje Janje.

U Levitskom zakoniku je Veliki svećenik.

U Brojevima je Zvijezda iz Jakova.

U Ponovljenom zakonu je Prorok poput Mojsija.

U Jošui je Vođa Jahvine vojske.

U Sucima je Jahvin Anđeo.

U Ruti je naš Skrbnik i Otkupnik.

U Samuelu je Gospodin i Davidov Potomak.

U Kraljevima i Ljetopisima je Kralj kraljeva.

U Ezri i Nehemiji je Bog Neba i Zemlje.

U Esteri je naš Posrednik.

U Jobu je naš Izbavitelj koji uskrisuje.

U Psalmima je Božji Sin.

U Izrekama je Onaj koji je blizu Boga.

U Propovjedniku je Onaj iznad Sunca.

U Pjesmi je Sav ljubak.

U Izaiji je proslavljeni Spasitelj.

U Jeremiji je Gospodin naša pravda.

U Tužaljkama je Čovjek boli.

U Ezekielu je Knez i Svećenik.

U Danielu je Mesija koji strada i Gospodar svijeta.

U Hošei je Spasitelj zabludjeloga.

U Joelu On pušta svoj glas i trese Zemlju.

U Amosu On ukorava i obnavlja.

U Obadiji je Vladar svojega kraljevstva.

U Joni je uskrsnuli Prorok.

U Miheju je Gospodar rođen u Betlehemu.

U Nahumu je Donositelj radosnih vijesti.

U Habakuku je Svetac s golgotskim ožiljcima.

U Sefaniji je Gospodin koji spašava.

U Hagaju je Čežnja naroda.

U Zahariji je Kralj krotak i ponizan.

U Malahiji je Pravedni Sudac.

U Mateju je Emanuel — Bog s nama.

U Marku je Kamen koji su graditelji odbacili.

U Luki je Vjerovnik koji oprašta dug.

U Ivanu je Stvoritelj, Izbavitelj i Kralj koji dolazi.

U Djelima je uzašli Gospodin.

U Rimljanima je Onaj koji opravdava grešnike.

U Prvoj Korinćanima je Nada u uskrsnuće.

U Drugoj Korinćanima je Ljubav koja ovladava.

U Galaćanima je Milost koja spašava.

U Efežanima je Glava Crkve.

U Filipljanima je Snaga uskrslog života.

U Kološanima je Prvorođenac stvaranja.

U Prvoj Solunjanima je Glas koji podiže mrtve.

U Drugoj Solunjanima je Strah grešnika kojega obožavaju sveci.

U Prvoj Timoteju je jedini Posrednik između Boga i ljudi.

U Drugoj Timoteju je Darivatelj vijenca.

U Poslanici Titu je Blažena nada svijeta.

U Poslanici Filemonu je Izvor mira.

U Hebrejima je naš Veliki svećenik.

U Jakovu je Gospodin čiji je dolazak blizu.

U Prvoj Petrovoj je Jaganjac bez nedostatka.

U Drugoj Petrovoj je Danica u našim srcima.

U Ivanovim poslanicama je Riječ života.

U Judinoj poslanici je Arkanđeo Mihael.

U Otkrivenju je Kralj kraljeva i Gospodar gospodara.

www.adventisti.hr