Isus miran u presudnom trenutku

23. 09. 2022.

“‘Vrati mač svoj u korice. … Ili misliš da ne mogu zamoliti Oca svog da mi u ovaj čas pošalje više od dvanaest legija anđela? Ali kako bi se onda ispunila Pisma, prema kojima tako mora biti?’ A onda će svjetini: ‘Kao na razbojnika izišli ste s mačevima i toljagama da me uhvatite. Svaki sam dan sjedio u hramu i učio, ali me niste uhvatili. Ali, ovo se sve dogodi da se ispune proročka Pisma.’ Tada ga svi njegovi učenici ostave i pobjegnu.” (Matej 26,52-56)

Kako se događaj u vrtu bližio kraju, židovski vođe konačno su u svojim rukama imali Isusa koji je unosio nemir.

Međutim, prije nego što se dotaknemo Isusovog suđenja, osvrnimo se još jednom na prizor u Getsemaniju. Već smo govorili o Judi koji je poljubio Isusa i o Petru s krvavim nožem. Ali i drugi su bili prisutni. Prvo, vidimo Židove koji su došli uhvatiti Isusa. Netko bi pomislio da će se trgnuti tijekom događaja koji su se odigrali. Uostalom, nadnaravna sila oborila ih je na zemlju. A tu je i slučaj s uhom. Lako je odsjeći uho, ali sasvim je drugo iscijeliti ga. Bili su svjedoci vrhunskog čuda. Budući da su uvijek tražili znak, sada su dobili dva. Ali nisu bili zadovoljni. Ponašajući se kao slijepci, proveli su svoju namjeru do kraja. Samo je Malko, čovjek čije je uho bilo odsječeno, počeo razmišljati o značenju događaja koji su se odigrali te noći.

Drugo, bili su prisutni učenici. Događaji su uzdrmali njihov svijet. Oni su očito vjerovali da će Isus okupiti legije anđela da spasi sebe i uspostavi kraljevstvo. Sada, preplašeni i potpuno zbunjeni, sve čega su se mogli sjetiti bilo je da spase vlastitu kožu; i sada napuštaju svojega Gospodina u trenutku kada su Mu potrebni.

A zatim je tu i Isus koji mirno upravlja prilikama. Kako je to moguće kada je samo nedugo prije toga proživljavao duboku agoniju upućujući molitve u Getsemaniju? Odgovor glasi da se On konačno u potpunosti predao. Snažno se borio sa svojom voljom suočen s Očevom i izabrao je Očevu. A s tom predajom došao je mir koji Mu je omogućio da postane “ko jagnje” odvedeno “na klanje” (Izaija 53,7) kako bi se ispunilo Pismo.

Predaja Božjoj volji bila je ključna u Isusovom životu. Samo predajom možemo steći mir koji je Krist imao dok je prolazio kroz životne teškoće.

 

Preporučujemo: