Isus — Vječni i Svemogući

28. 12. 2022.

“Ja sam Alfa i Omega, veli Gospodin Bog, koji jest, koji bijaše i koji će doći, Svemogući.” (Otkrivenje 1,8)

“Zatim mi reče: ‘Svršeno je! Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak. Ja ću žednome dati badava iz izvora vode života. Pobjednik će baštiniti ovo: Ja ću mu biti Bog, a on će mi biti sin.’” (Otkrivenje 21,6.7)

“Pazi! Dolazim uskoro i sa sobom nosim plaću da svakome platim prema njegovu djelu! Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, Početak i Svršetak.” (Otkrivenje 22,12.13)

Jedan od zanimljivijih Isusovih naslova povezan je s činjenicom da je On “Alfa i Omega”. No da li jest? Kad se ovaj izraz prvi put pojavljuje u Otkrivenju, čini se da se odnosi na Boga Oca. Ali u posljednjem primjeru Isus ga primjenjuje na sebe. Tu zapažamo nešto dragocjeno što je potpuno jednako i za Isusa i za Oca. Obojica su Alfa i Omega. Alfa je prvo slovo grčkog alfabeta, a omega posljednje.

Židovi su imali sličnu izreku. Prvo slovo hebrejskog alfabeta je alef, dok je posljednje tau. Rabini su govorili da je Adam prekršio Zakon, a da ga je Abraham vršio od alef do tau. Također su izjavljivali da je Bog blagoslovio Izrael od alef do tau. Taj izraz, kao i “alfa i omega”, ukazuje na potpunost kojoj ništa ne nedostaje. Kada se primjenjuje na Božanstvo, znači da su Bog i Krist potpuni — da im ništa ne nedostaje.

To je beskonačni Isus kojem služimo. Poput Oca, On je

Onaj “koji jest, koji bijaše i koji će doći”. On je “Prvi i Posljednji, Početak i Svršetak”.

Oba izraza označavaju Isusovu apsolutnu vječnost. Dakle, On je bio prije nego što je vrijeme počelo, On je sada i bit će kroz beskrajne vjekove. On je Onaj u koga su ljudi vjerovali u prošlosti. Dakle, On je Onaj kojemu mi možemo u potpunosti vjerovati u sadašnjem trenutku. I ne postoji događaj ili vrijeme u budućnosti kada će nas On iznevjeriti.

Još jedan izraz kojim se opisuje Bog Otac i Isus u tekstovima o alfi i omegi jest onaj koji kazuje da su Oni “Svemogući“; ovaj je izraz upotrijebljen mnogo puta u Novom zavjetu, a gotovo svi su u Otkrivenju. Naš život može izgledati slab. Čak se i crkva može učiniti nemoćnom u usporedbi sa silama ovoga svijeta. Ali time se mi ne trebamo opterećivati. Izraz “Svemogući” znači da Bog i Isus imaju vlast nad svim, da sve drže u svojoj ruci.

Služimo Gospodinu kojem ne nedostaje sila. On je još uvijek “Bog s nama” (Matej 1,23).

 

Preporučujemo: